رفتن به محتوای اصلی

اساسنامهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اساسنامهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

اساسنامهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- پیش‌نهادهای مصوب کمیسیون (کارگروه) تدقیق اساس‌نامه-

سه‌شنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۸ (۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ میلادی)

 

 1. نام
  1. 1) حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
 1. تعریف
  1. 1) «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» که از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کنش‌گران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرف‌داران وحدت چپ و دیگر فعالان چپ ایران شکل گرفته است، تشکل داوطلبانهٔ افرادی است که دیدگاه‌ها و ارزش‌های(۱) اعلام‌شده در منشور حزب را پذیرفته و آمادگی دارند با پای‌بندی به اساس‌نامه، برای تحقق آن ارزش‌ها و آماج‌ها(۲) تلاش نموده و موازین این اساس‌نامه را پایهٔ مناسبات سازمانی خود قرار دهند.
  2. 2) تعریف از یک سری مفاهیم به کار گرفته شده در این اساس‌نامه:
   1. - 2 - 1) رأی اکثریت با یکی از این گزینه‌ها معنی می‌شود:
 • «مطلق»، یعنی بیش از ۵۰ درصد آراء،
 • «نسبی»، یعنی دارای رأی بیش‌تر،
 • «موردی»، که در زمینه‌های خاص در این اساس‌نامه تعیین شده باشد.

 

پیش‌نهادها:

 1. جای‌گزینی گزارهٔ «دیدگاه‌ها و ارزش‌های» با گزارهٔ «آماج‌ها و ارزش‌های»
 2. جای‌گزینی گزارهٔ «ارزش‌ها و آماج‌ها» با گزارهٔ «آماج‌ها و ارزش‌ها»

 

 1. مبانی فکری اساس‌نامه
  1. 1) حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مناسبات آزاد و دموکراتیکی را که برای استقرار آن‌ها در جامعهٔ ایران مبارزه می‌کند، بیش از همه در درون خود اعمال می‌کند. بنا بر این مناسبات درونی حزب بر پایهٔ پرنسیپ‌های دموکراتیک و مشارکت همگانی سازمان‌دهی می‌شود. حزب، آزادی بیان را در درون خود تأمین و حق گرایش‌ و فراکسیون سیاسی را به رسمیت می‌شناسد.
  2. 2) هر گونه تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی، قومی – ملی و مسلکی مردود بوده و همهٔ اعضاء از حقوق برابر برخودار هستند.
  3. 3) ساختار حزب غیرمتمرکز می‌باشد. (۱)

پیش‌نهادها:

 1. افزودن گزارهٔ «تمامی ارگان‏های هدایت‏گر منطقه‌‌ای، از سوی اعضای منطقه انتخاب می‌شوند و در محدوده فعالیت خود و در چارچوپ اسناد مصوب کنگره و شورای مرکزی از حق تصمیم‏گیری برخوردارند.»
 1. مبانی مناسبات تشکیلاتی
  1. 1) همهٔ ارگان‌های انتخابی در مقابل انتخاب‌کنندگان (۱) پاسخ‌گو هستند.
  2. 2) تصمیمات در ارگان‌ها بر اساس رأی اکثریت اتخاذ می‌شوند.(۲)
  3. 3) تشکیل گرایش‌ها و فراکسیون‌های نظری - سیاسی در درون حزب با التزام به اساس‌نامه آزاد است.(۳)
  4. 4) پذیرش مسئولیت در حزب داوطلبانه بوده و اعضاء به اجبار به پذیرش مسئولیت موظف نمی‌شوند.
  5. 5) پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخ‌گویی است.
  6. 6) در پیش‌برد فعالیت‌های روزمره، سه امر «مسئولیت»، «اختیار تصمیم‌گیری در چارچوب مسئولیت» و «پذیرش داوطلبانهٔ مسئولیت» راه‌نمای سازمان‌دهی و مدیریت است.
  7. 7) مسئولیت‌ها دوره‌ای بوده و مسئولین برای دوره‌های محدودی به مسئولیت برگمارده می‌شوند.

تبصره: محدودهٔ زمانی برای هر دوره عضویت در یک ارگان و یا بودن در یک مسئولیت را ارگان انتخاب‌کننده تعیین خواهد نمود. (۴)

  1. 8) حق مشارکت اعضاء، چه در اطلاع‌رسانی و چه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان با تعبیهٔ کانال‌های لازمه تأمین و تضمین می‌شود.(۵)
  2. 9) در انتخاب ارگان‌ها و تفویض مسئولیت‌ها، بنا بر اصل برابری جنسیتی،(۶) مشارکت زنان متناسب با تعداد اعضای زن تضمین می‌شود.
  3. 10) (۷) ساختار تشکیلاتی بر اساس تلفیق دموکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم(۸) تنظیم شده است.
  4. 11) ساختار و مناسبات تشکیلاتی با هدف نیل به یک حزب برنامه‌ای سامان داده شده‌اند.

 

پیش‌نهادها:

 1. افزودن گزارهٔ «و مجموعهٔ حزب»
 2. حذف بند (۴- ۲)
 3. حذف بند (۴- ۳)
 4. حذف تبصره
 5. جای‌گزینی گزارهٔ «حق مشارکت اعضاء، چه در اطلاع‌رسانی و چه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان با تعبیهٔ کانال‌های لازمه تأمین و تضمین می‌شود.» با گزارهٔ حق مشارکت اعضاء در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان با اطلاع رسانی و تعبیه کانال‌های ضرور تأمین و تضمین گردد.»
 6. حذف گزارهٔ «، بنا بر اصل برابری جنسیتی،»
 7. افزودن گزارهٔ «مناسبات درون حزب و»
 8. جای‌گزینی گزارهٔ «نمایندگی، مشارکتی و مستقیم» با گزارهٔ «مستقیم، مشارکتی و نمایندگی»
 1. عضویت در حزب چپ ایران (فدائیان خلق)(۱)
  1. 1) شرایط عضویت
   1. - 1 - 1) پذیرش اساس‌نامه و اهداف مندرج در برنامهٔ حزب (۲)
   2. - 1 - 2) داشتن حداقل ۱۶ سال سن

تبصره: اعضای سه جریان عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق) محسوب می‌شوند، مگر این که خلاف آن را اعلام کرده باشند.(۳)

(۴)

  1. 2) کناره‌گیری از عضویت
   1. - 2 - 1) عضویت در حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و کناره‌گیری از آن داوطلبانه است.
   2. - 2 - 2) هر عضو حق دارد از عضویت در ارگان‌های حزب استعفاء دهد. با اعلام استعفاء به صورت کتبی توسط عضو، استعفاء رسمیت پیدا می‌کند. یک هفته فرصت برای پس گرفتن استعفاء وجود دارد. پس گرفتن استعفاء به صورت کتبی الزامی است. در صورت بازگشت عضو مستعفی، همان روال عضوگیری در مورد او اجرا خواهد شد.
  2. 3) وظائف عضو
   1. - 3 - 1) پرداخت حق عضویت
   2. - 3 - 2) التزام عملی به اساس‌نامه(۵)
  3. 4) حقوق اعضاء
   1. - 4 - 1) هر عضو حق دارد برای عضویت در ارگان‌های سازمانی کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود رأی دهد.
   2. - 4 - 2) هر عضو حق اطلاع از مصوبات ارگان‌های منتخب خود و انتقاد نسبت به (۶) آن‌ها را دارد.
   3. - 4 - 3) هر عضو حق دارد(۷) نظرات خود را در تمام سطوح، محافل(۸) و نشریات حزبی با رعایت موازین و آیین‌نامه‌های موجود بیان کرده و یا منتشر کند.
   4. - 4 - 4) هر عضو حق دارد در اتحادهای سیاسی که با برنامه و استراتژی سیاسی حزب مغایرت نداشته باشد و رقیب آن نباشند، فعالیت داشته باشد.
   5. - 4 - 5) هر عضو حق دارد در نهادهای مدنی، که اهداف آن‌ها مغایر با اهداف حزب نباشند، به صفت شخصی فعالیت نماید.
   6. - 4 - 6) هر عضو حق دارد تا از هر گزارش، شکایت و یا تصمیم‌گیری مربوط به خود اطلاع حاصل نماید و در جهت دفاع از حقوق خود، با اتکاء به این اساس‌نامه اقدام کند.
  4. 5) روند پذیرش عضویت(۹) (۱۰)
   1. - 5 - 1) تقاضای کتبی از طرف فرد متقاضی عضویت،
   2. - 5 - 2) پذیرش تقاضا توسط واحد پایه و یا ارگانی که از طرف شورای مرکزی مسئولیت این کار را به عهده خواهد داشت، صورت می‌گیرد.
  5. 6) لغو عضویت
   1. - 6 - 1) عدم پرداخت حق عضویت طی شش ماه متوالی بدون عذر موجه
   2. - 6 - 2) نقض اساس‌نامه
   3. - 6 - 3) لغو عضویت با پیش‌نهاد واحد محلی موضوعیت یافته و با تصمیم‌گیری شورای مرکزی صورت عملی پیدا می‌کند. عضو مربوطه حق دادخواهی به ارگان «رشد» را دارد. نظر ارگان «رشد» در این زمینه، حکم قطعی است.
   4. - 6 - 4) لغو عضویت، حداکثر برخورد انظباطی است.

 

پیش‌نهادها:

 1. حذف گزارهٔ «در حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»
 2. جای‌گزینی گزارهٔ «اهداف مندرج در برنامهٔ حزب» با گزارهٔ «آماج‌ها و ارزش‌های حزب»
 3. حذف تبصره
 4. افزودن گزارهٔ «عدم عضویت در دیگر احزاب ایرانی دیگر»
 5. جای‌گزینی گزارهٔ «التزام به» با واژهٔ «پای‌بندی»
 6. افزودن واژهٔ «عمل‌کرد»
 7. جای‌گزینی گزارهٔ «حق دارد» با گزارهٔ «یا گروهی از اعضاء حق دارند»
 8. حذف گزارهٔ «، محافل»
 9. جا به جایی بند (۵- ۵) به پس از بند (۵- ۱) کنونی
 10. جای‌گزینی بندهای کنونی این فصل با مجموعهٔ پیش‌نهادی زیر:
   1. - 5 - 1) درخواست و پذیرش عضویت در حزب فردی است.

تبصرهٔ ۱: شورای مرکزی حزب حق دارد با آرای مثبت دو سوم اعضای خود در بارهٔ درخواست‌های گروهی برای عضویت در حزب تصمیم‌گیری کند.

تبصرهٔ ۲: درخواست عضویت گروهی به معنای درخواست اعضای یک گروه برای رسیدگی به پذیرش هم‌زمان عضویت همهٔ اعضای آن گروه در حزب است.

   1. - 5 - 2) درخواست عضویت باید به صورت کتبی از سوی درخواست‌کنندهٔ عضویت در اختیار یکی از واحدهای تشکیلاتی، یکی از گروه‌های کار مرکزی و یا «ارگان تشکیلات و سازمان‌دهی» حزب قرار گیرد.
   2. - 5 - 3) هر یک از نهادهای نام‌برده می‌تواند رأساً در بارهٔ پذیرش درخواست عضویت تصمیم‌گیری کند.
   3. - 5 - 4) «ارگان تشکیلات و سازمان‌دهی حزب» موظف است حداکثر تا شش ماه(۱) پس از پذیرش درخواست عضویت از سوی یکی از نهادهای حزب، تصمیم خود در بارهٔ رسمیت دادن به عضویت را به درخواست‌کنندهٔ عضویت اعلام کند.
   4. - 5 - 5) درخواست‌کنندهٔ عضویت می‌تواند در فعالیت‌های حزب مشارکت کند، اما پیش از رسمیت دادن به عضویت نمی‌تواند مسئول یک سازمان کشوری، یک گروه کار مرکزی یا عضو نهادهای منتخب کنگره باشد.
   5. - 5 - 6) هر عضو پس از گذشت یک سال از رسمیت عضویت خود می‌تواند نام‌زد عضویت در نهادهای مرکزی منتخب کنگرهٔ حزب شود.

تبصره: کنگره حق دارد، با آرای مثبت دو سوم اعضای خود، محدودیت پذیرفتن مسئولیت‌های پیشگفته در مورد یک عضو تازهٔ حزب را لغو کند.

   1. - 5 - 7) جزئیات روند عضویت از جمله در صورت داشتن یا نداشتن معرف را آیین‌نامهٔ عضویت تعیین می‌کند.

 

 1. ساختار تشکیلاتی
  1. 1) کنگره
   1. - 1 - 1) کنگره، بالاترین(۱) ارگان تصمیم‌گیری است که دو سال یک بار فراخوانده می‌شود.
   2. - 1 - 2) کنگرهٔ فوق‌العاده می‌تواند(۲) با درخواست یک سوم اعضای حزب و یا شورای مرکزی، فراخوانده شود(۲).
   3. - 1 - 3) سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های عمومی حزب به عهدهٔ کنگره است.
   4. - 1 - 4) تمام تصمیمات کنگره به جز در مورد اسناد پایه (برنامه، منشور و اساس‌نامه) با رأی اکثریت مطلق (بیش از پنجاه درصد آرای کنگره) و یا رأی نسبی تصویب می‌شوند.

تبصره: تغییرات در اسناد پایه (برنامه، منشور و اساس‌نامه) با اکثریت شصت در صد اعضاء در کنگره امکان‌پذیر است.(۳)

   1. - 1 - 5) کنگره، تعداد اعضای شورای مرکزی و نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد» (۴) را تعیین کرده و آن‌ها را انتخاب می‌کند.
   2. - 1 - 6) ارگان‌های منتخب کنگره، موظف به ارائهٔ گزارش از عمل‌کرد خود به کنگره بوده و در مقابل آن پاسخ‌گو می‌باشند.

(۵)، (۶)، (۷)

(۸)

پیش‌نهادها:

 1. جای‌گزینی واژهٔ «بالاترین» با واژهٔ «عالی‌ترین»
 2. جای‌گزینی گزارهٔ «می‌تواند ... شود» با واژهٔ «می‌شود»
 3. حذف واژه‌های «تغییرات در» و «اکثریت»
 4. افزودن گزارهٔ «و نهاد نظارت مالی»
 5. افزودن گزارهٔ «آیین‌نامهٔ کنگره برای کنگرهٔ فوق‌العاده نیز معتبر می‌باشد.» به صورت یک تبصره
 6. افزودن گزارهٔ «شورای مرکزی مجاز نیست برگزاری کنگره را بیش از سه ماه به تأخیر بیاندازد.» به صورت تبصره
 7. افزودن گزارهٔ «هر عضو حزب تنها می‌تواندعضو یکی از نهادهای مرکزی منتخب کنگره باشد.» به صورت تبصره
 8. افزودن مجموعهٔ پیش‌نهادی زیر به بندهای کنونی:
   1. - 1 - 7) اشکال برگزاری کنگره- کنگرهٔ حزب می‌تواند به اشکال (صرفاً) حضوری، غیرمتمرکز، ترکیبی و (صرفا) مجازی برگزار شود.
    1. 1- 7- 1) (صرفاً) حضوری- بر مبنای شرکت حضوری همهٔ اعضای کنگره سازمان‌دهی و برگزار می‌شود.
    2. 1- 7- 2) غیرمتمرکز- بر مبنای شرکت حضوری اعضای کنگره در چند مکان جغرافیایی مشخص سازمان‌دهی و برگزار می‌شود. این مکان‌ها از طریق سامانه‌های ارتباطی به یک‌دیگر مرتبط می‌شوند. امکان شرکت مجازی انفرادی رفقا کماکان تأمین است.
    3. 1- 7- 3) ترکیبی- بر مبنای شرکت حضوری حتی‌الامکان وسیع‌تر اعضای کنگره سازمان‌دهی و برگزار می‌شود. دیگر اعضاء در کنگره حضور مجازی دارند.
    4. 1- 7- 4) (صرفاً) مجازی- بر مبنای شرکت مجازی اعضای کنگره سازمان‌دهی و برگزار می‌شود.
    5. 1- 7- 5) در گونه‌های برگزاری ترکیبی و غیرمتمرکز کنگره، دست کم یک عضو هیئت رئیسهٔ کنگرهٔ باید از شرکت‌کنندگان مجازی باشد.
    6. 1- 7- 6) شورای مرکزی حزب با رأی ۷۵ در صد آرای موافق اعضای خود در بارهٔ شکل برگزاری کنگره تصمیم می‌گیرد.

 

  1. 2) شورای مرکزی
   1. - 2 - 1) شورای مرکزی عالی‌ترین ارگان سازمانی در فاصلهٔ دو کنگره است که در کنگره انتخاب شده و فعالیت‌های حزب را در چارچوب مصوبات کنگره هدایت می‌کند.
   2. - 2 - 2) وظایف این شورا عبارتند از:
    1. 2 - 2 - 1) تدوین سیاست‌های عمومی در چارچوب مصوبات کنگره،
    2. 2 - 2 - 2) انتخاب هیئت سیاسی – اجرایی و نظارت بر کارکرد آن،
    3. 2 - 2 - 3) انتخاب سخن‌گو / سخن‌گویان
   3. - 2 - 3) هر گاه به دلایلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای مرکزی خالی بماند، این شورا مجاز است از بین داوطلبین عضویت برای شورای مرکزی در آخرین کنگره، به ترتیب آرای کنگره، با اکثریت دو سوم آراء، ترکیب خود را ترمیم کند.
   4. - 2 - 4) مسئول یا نمایندهٔ هر واحد کشوری و مسئول هر گروه کار که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین این شورا محسوب شده و در اجلاس آن شرکت می‌کنند.
   5. - 2 - 5) شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیئت رئیسه، با رأی مخفی انتخاب می‌کند. اعضای هیئت رئیسه نمی‌توانند عضو هیئت سیاسی – اجرایی و سایر ارگان‌های منتخب کنگره(۱) باشند.
   6. - 2 - 6) وظایف هیئت رئیسهٔ شورای مرکزی
    1. 2 - 6 - 1) انتخاب یک نفر از میان خود به عنوان مسئول،
    2. 2 - 6 - 2) مدیریت و فراخواندن جلسات شورای مرکزی،
    3. 2 - 6 - 3) پی‌گیری و نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورای مرکزی،
    4. 2 - 6 - 4) فراهم آوردن امکان نظارت شورای مرکزی بر کارکرد هیئت سیاسی – اجرایی
    5. 2 - 6 - 5) تهیهٔ گزارش از جلسات شورای مرکزی و ارسال آن به اعضای حزب.
   7. - 2 - 7) شورای مرکزی وظیفهٔ تدارک و فراخواندن کنگره را به عهده دارد.

 

پیش‌نهادها:

 1. حذف گزارهٔ «و سایر ارگان‌های منتخب کنگره»

 

  1. 3) هیئت سیاسی – اجرایی
   1. - 3 - 1) هیئت سیاسی – اجرایی، توسط شورای مرکزی و از میان اعضای آن انتخاب شده و در فاصلهٔ میان اجلاس شورای مرکزی، در چارچوب برنامه، منشور، اساس‌نامه و مصوبات کنگره و شورای مرکزی سیاست‌ورزی می‌کند.

تبصره: تعداد اعضای هیئت سیاسی – اجرایی نباید بیش‌تر از یک سوم اعضای شورای مرکزی باشد.

   1. - 3 - 2) هیئت سیاسی – اجرایی هدایت و نظارت بر تشکیلات، انتشارات مرکزی، گروه‌های کار، امور مالی و نیز تنظیم مناسبات با دیگر احزاب، سازمان‌ها و نهادها را به عهده دارد.(۱) (۲)
   2. - 3 - 3) شمار اعضای هیئت سیاسی – اجرایی را شورای مرکزی تعیین می‌کند.

(۳)

پیش‌نهادها:

 1. حذف بند (۶- ۳- ۲) کنونی
 2. افزودن گزارهٔ «هیئت سیاسی – اجرایی مسئول پیش‌برد مجموعهٔ امور اجرایی حزب و هم‌آهنگی گروه‌های کار مرکزی حزب است.» به عنوان بند تازه
 3. افزودن گزارهٔ «طول زمانی هر دورهٔ هیئت سیاسی – اجرایی فاصلهٔ میان دو کنگرهٔ حزب است.» به عنوان بند تازه

 

  1. 4) واحدهای پایه
   1. - 4 - 1) واحدهای پایه برای سازمان‌دهی و پیش‌برد فعالیت‌ها در هر محل، توسط اعضای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و به شکل داوطلبانه ایجاد می‌شوند.
   2. - 4 - 2) واحدهای پایه در تصمیم‌گیری‌ها و روش کار خود در چارچوب منشور، اساس‌نامه و مصوبات کنگره و شورای مرکزی خودمختارند.
   3. - 4 - 3) حد نصاب تشکیل یک واحد پایه سه نفر است.
   4. - 4 - 4) واحدهای پایه از میان اعضای خود، یک نفر را به عنوان مسئول و رابط با ارگان‌های بالاتر انتخاب می‌کنند.
   5. - 4 - 5) واحدهای پایه، آیین‌نامهٔ داخلی خود را تدوین می‌کنند و گزارش فعالیت‌های خود را برای اطلاع‌رسانی و یا بازتاب در مطبوعات سازمانی، در اختیار ارگان‌های بالاتر قرار می‌دهند.
  2. 5) گروه‌های کار مرکزی
   1. - 5 - 1) گروه‌های کار به پیش‌نهاد هیئت سیاسی – اجرایی و یا شورای مرکزی تشکیل شده و به ارگان منتخب خود پاسخ‌گو می‌باشند.
   2. - 5 - 2) ارگان‌های منتخب موظف هستند ملزومات کافی برای پیش‌برد وظایف این گروه‌ها را تأمین کنند.
   3. - 5 - 3) گروه‌های کار از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان مسئول و رابط انتخاب می‌کنند.(۱)
   4. - 5 - 4) گروه‌های کار در صورت نیاز، آیین‌نامهٔ داخلی خود را تدوین می‌کنند و گزارش فعالیت‌های خود را برای اطلاع‌رسانی و یا بازتاب در مطبوعات سازمانی، در اختیار هیئت سیاسی – اجرایی قرار می‌دهند.

 

پیش‌نهادها:

 1. جای‌گزینی سه بند نخست کنونی با مجموعهٔ زیر:
   1. - 5 - 1) گروه کار مرکزی یک نهاد ساختاری پای‌دار و رسمی اساس‌نامه‌ای است که به عنوان زیرمجموعهٔ هیئت سیاسی – اجرایی حزب و برای تصمیم‌سازی و کنش‌گری سازمان‌یافتهٔ حزب در یک زمینهٔ مشخص تشکیل می‌شود. حزب در هر زمینه تنها یک گروه کار مرکزی دارد و دارای نهاد اساس‌نامه‌ای هم‌تراز دیگری نیست.
   2. - 5 - 2) هر گروه کار مرکزی دست کم ۳ عضو دارد.
   3. - 5 - 3) گروه کار مرکزی به تشخیص و تصمیم شورای مرکزی، هیئت سیاسی – اجرایی و یا ۱۰ عضو حزب تشکیل می‌شود.
   4. - 5 - 4) هر گروه کار مرکزی در چارچوب مصوبات کنگره، شورای مرکزی و هیئت سیاسی – اجرایی حزب و تحت مسئولیت هیئت سیاسی – اجرایی فعالیت می‌کند.
   5. - 5 - 5) هر عضو حزب حق نام‌زدی برای عضویت در هر گروه کار مرکزی را دارد.
   6. - 5 - 6) هر عضو حزب می‌تواند تنها عضو دو گروه کار مرکزی باشد. هر عضو هیئت سیاسی – اجرایی می‌تواند تنها عضو یک گروه کار مرکزی باشد.
   7. - 5 - 7) شمار اعضای هر گروه کار مرکزی در هم‌اندیشی میان داوطلبین عضویت در آن و هیئت سیاسی – اجرایی حزب تعیین می‌شود. ترکیب گروه کار مرکزی باید به تأیید هیئت سیاسی – اجرایی حزب برسد.
   8. - 5 - 8) هر گروه کار مرکزی مسئول هم‌آهنگی و جانشین مسئول هم‌آهنگی دارد.
   9. - 5 - 9) مسئول هم‌آهنگی هر گروه کار مرکزی و جانشین او از میان همهٔ اعضای گروه کار مرکزی و در هم‌اندیشی میان گروه کار مرکزی و هیئت سیاسی – اجرایی برگزیده می‌شوند و باید به تأیید هیئت سیاسی – اجرایی حزب برسند.
   10. - 5 - 10) مسئول گروه کار مرکزی، هر گاه عضو هیئت سیاسی – اجرایی نباشد، در زمینهٔ فعالیت خود مشاور هیئت سیاسی – اجرایی حزب است.
   11. - 5 - 11) گروه‌های کار مرکزی حق دارند، هم‌کاری کارشناسان غیرعضو حزب را به عنوان مشاور خود تأمین کنند.

تبصرهٔ ۱: شرح وظایف این مشاوران هیئت سیاسی – اجرایی در آیین‌نامهٔ مربوطه تعریف می‌شود.

 1. افزودن گزارهٔ زیر به پایان بند:

تبصرهٔ ۱: جوانب و جزئیات روند تشکیل گروه‌های کار مرکزی را آیین‌نامهٔ مربوطه تعیین می‌کند.

  1. 6) نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»
   1. - 6 - 1) نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد» در کنگره انتخاب می‌شود.
   2. - 6 - 2) شمار اعضای این نهاد را کنگره تعیین می‌کند.
   3. - 6 - 3) «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» از یک‌دیگر، اعضاء از ارگان‌ها و بالعکس و شکایات ارگان‌ها از یک‌دیگر، به شرط آن که مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی تشکیلاتی باشد، تشکیل می‌گردد.
   4. - 6 - 4) داوری «رشد» برای همهٔ اعضاء و ارگان‌های سازمان از اعتبار برخوردار بوده و لازم‌الاجراست. تنها کنگره حق تجدید نظر در مورد قضاوت «رشد» را دارد.
 1.  
 2. گرایش و فراکسیون
  1. 1) گرایش و یا فراکسیون، گروهی از اعضای حزب را در بر می‌گیرند که دست کم در یکی از عرصه‌های مسائل دیدگاهی، برنامه‌ای و یا سیاسی با یک‌دیگر اشتراک نظر دارند.
  2. 2) گرایش می‌تواند حتی حول یک موضوع و برای مدت کوتاهی به وجود آید.
  3. 3) گرایش‌ها و فراکسیون‌های سیاسی در نشر و بیان نظرات و مباحث خود، از حقوق برابر برخوردارند.
  4. 4) فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است.
   1. - 4 - 1) تشکیل فراکسیون بر پایهٔ پلاتفرم کتبی بوده و توسط شورای مرکزی رسمیت می‌یابد.
   2. - 4 - 2) فراکسیون رابطی را برای ایجاد ارتباط و هم‌آهنگی به شورای مرکزی معرفی می‌کند.
   3. - 4 - 3) موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان موازینی است که در این اساس‌نامه آمده‌اند.
   4. - 4 - 4) فراکسیون بخشی از «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» است.
   5. - 4 - 5) فراکسیون می‌تواند از امکانات حزب برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کند.
   6. - 4 - 6) فعالیت فراکسیون علنی و شفاف است و دیگر اعضاء می‌توانند در جلسات آنان شرکت کنند.
   7. - 4 - 7) فراکسیون‌ها مجاز به اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیستند.
   8. - 4 - 8) چنان‌چه فعالیت سیاسی یک فراکسیون مغایر با اساس‌نامه باشد، بعد از یک بار تذکر، فعالیت سیاسی آن فراکسیون توسط شورای مرکزی معلق خواهد شد. تصمیم نهایی در این موارد با کنگره است.
   9. - 4 - 9) فراکسیون حق دریافت حق عضویت جداگانه را ندارد، اما صندوق مرکزی موظف است هزینه‌های فراکسیون را در حد توان تأمین کند.
   10. - 4 - 10) فراکسیون مجاز نیست ارگان و رسانهٔ مستقل از حزب داشته باشد.

 

 1. بخش مالی
  1. 1) هزینه‌های مالی «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» از طریق حق عضویت و کمک‌های مالی اعضاء و دوست‌داران تأمین می‌شود.
  2. 2) شورای مرکزی موظف است که گزارش مالی حساب‌رسی‌شده را به کنگره ارائه دهد.

 

 1. انحلال حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
  1. 1) انحلال «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» با رأی موافق حداقل هفتاد و پنج در صد اعضای آن امکان‌پذیر است.

 

این اساس‌نامه با ۹ فصل و ۱۱۰ بند و ۴ تبصره به تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ در کنگرهٔ بنیان‌گذار با ۸۲.۱ در صد آرای کنگره به تصویب رسید.

 

پیش‌نهادها:

 1. افزودن واژهٔ «مرکزی» پس از همهٔ موارد به گزارهٔ «گروه‌های کار»

 

پیش‌نهادها:

 1. افزودن فصل زیر به اساس‌نامه:
 1. نقش اعضا و مشارکت آنان در فعالیت‌های حزب
  1. 1) همهٔ نهادهای حزب موظف‌اند در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیرامون مواردی که حزب در آن فاقد سند، مصوبه یا سیاست مدون است، حضور و مشارکت اعضای حزب را تأمین کنند

 

  1. 2) همه‌پرسی و نظرسنجی- همه‌پرسی و نظرسنجی از ابزار تأثیرگذاری اعضای حزب بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و و سامانه‌های تأمین دموکراسی مستقیم و مشارکتی در حزب‌اند.
   1. - 2 - 1) همه‌پرسی- رأی‌گیری از اعضای حزب است.
    1. 2 - 1 - 1) نتیجهٔ همه‌پرسی الزام‌آور و لازم‌الاجراست.
    2. 2 - 1 - 2) همه‌پرسی تنها در موارد تک موضوعی انجام می‌شود.
    3. 2 - 1 - 3) موارد برنامه‌ای و اساس‌نامه‌ای مشمول همه‌پرسی نیستند.
    4. 2 - 1 - 4) همه‌پرسی می‌تواند به صورت حضوری، مجازی یا ترکیبی برگزار شود.
    5. 2 - 1 - 5) همه‌پرسی به تصمیم کنگره، شورای مرکزی، هیئت سیاسی -اجرایی و یا درخواست ۲۵ درصد اعضای حزب انجام می‌شود.

تبصرهٔ ۱: جوانب و جزئیات همه‌پرسی را آیین‌نامهٔ مربوطه تعیین می‌کند.

   1. - 2 - 2) نظرسنجی- پرسش از اعضای حزب با هدف ارزیابی و اشراف نهادهای تصمیم‌گیرندهٔ حزب در بارهٔ نظر اعضای حزب است.
    1. 2 - 2 - 1) نتیجهٔ نظرسنجی الزام‌آور نیست.
    2. 2 - 2 - 2) نظرسنجی به تصمیم شورای مرکزی، هیئت سیاسی -اجرایی، گروه‌های کار و یا درخواست ۲۵ درصد اعضای حزب انجام می‌شود

تبصرهٔ ۱: جوانب و جزئیات نظرسنجی را آیین‌نامهٔ مربوطه تعیین می‌کند.

 

  1. 3) محدودیت شمار دفعات عضویت پیاپی در برخی نهادها و مسئولیت‌های حزبی
   1. - 3 - 1) شمار دفعات عضویت پیاپی در نهادهای مرکزی منتخب کنگرهٔ حزب، هیئت سیاسی – اجرایی و مسئولیت گروه‌های کار محدود است.
    1. 3 - 1 - 1) هر عضو حزب می‌تواند تا سه بار متوالی به عضویت شورای مرکزی حزب برگزیده شود.
    2. 3 - 1 - 2) هر عضو حزب می‌تواند تا دو بار متوالی به عضویت دیگر نهادهای مرکزی منتخب کنگره، هیئت سیاسی – اجرایی و مسئولیت هر گروه مرکزی حزب برگزیده شود.
   2. - 3 - 2) عضو حزب برای دور دیگری از عضویت در نهادهای نام‌برده و مسئولیت گروه‌های کار مرکزی حزب، نیاز به وقفه‌ای یک دوره‌ای از آن عضویت یا مسئولیت دارد.

 

پیش‌نهادها:

 1. افزودن فصل زیر به اساس‌نامه:
 1. وحدت با جریان‌های سیاسی
  1. 1) تصمیم‌گیری در بارهٔ وحدت حزب با یک یا چند گروه سیاسی تنها در چارچوب اختیارات کنگرهٔ حزب است.

تبصرهٔ ۱: وحدت به معنای روندی است که در جریان آن حزب، به هم‌راه یک یا چند گروه، به حزب یا تشکل سیاسی حزبی واحدی فرامی‌رویند و یا حزب یا تشکل سیاسی حزبی جدیدی را بنیان‌گذاری می‌کند.

 

پیش‌نهادها:

 1. افزودن فصل زیر به اساس‌نامه:
 1. آیین‌نامه‌های نام‌برده شده در اساس‌نامهٔ حزب
  1. 1) آیین‌نامهٔ کنگرهٔ حزب، توسط خود کنگره به تصویب می‌رسد.
  2. 2) آیین‌نامهٔ شورای مرکزی حزب توسط خود آن به تصویب می‌رسد و مشمول تأیید یا تصویب آن توسط کنگره نمی‌شود.
  3. 3) آیین‌نامه‌های داخلی نهادهای اساس‌نامه‌ای توسط هر یک از این نهادها تدوین و تصویب می‌شود.
  4. 4) دیگر آیین‌نامه‌های نام‌برده‌شده در اساس‌نامهٔ حزب مشمول موارد زیر است:
   1. - 4 - 1) تدوین آیین‌نامه‌ها توسط شورای مرکزی سازمان‌دهی می‌شود و توسط آن به تصویب می‌رسد.
   2. - 4 - 2) تصویب هر آیین‌نامه نیازمند رأی مثبت ۶۵ اعضای شورای مرکزی است.
   3. - 4 - 3) هر آیین‌نامه پس از تصویب آن قانونیت اجرایی دارد.
   4. - 4 - 4) حق کنگره برای تصمیم‌گیری در بارهٔ آیین‌نامه‌نامه‌های مشمول بند ۴ این فصل محفوظ است. مراحل رسیدگی به این مورد، منطبق بر آیین‌نامهٔ کنگره است.

 

پیش‌نهادها:

 1. افزودن فصل زیر به اساس‌نامه:
 1. نهاد نظارت مالی حزب: وظیفهٔ نهاد نظارت مالی حزب نظارت بر امور مالی و گزارش‌های مربوطهٔ حزب و ارائهٔ گزارش جداگانه به کنگره است.
  1. 1) نهاد نظارت مالی توسط کنگره برگزیده می‌شود.
  2. 2) شمار اعضای نهاد نظارت مالی ۳ - ۵ نفر است.
  3. 3) در انتخاب نهاد نظارت مالی رأی‌گیری شکسته اعمال نمی‌شود.
  4. 4) جزئیات و جوانب مربوط به نهاد نظارت مالی را آیین‌نامهٔ مربوطه تعیین می‌کند.

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید