رفتن به محتوای اصلی

فردا دیر است با تمام قوا از جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت و پشتیبانی کنیم

فردا دیر است با تمام قوا از جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت و پشتیبانی کنیم

 

 • خبر کوتاه بود .
 • مهسا را کشتند.
 • نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی،  مهسا را گرفتند وبردند و جنازه اش را تحویل  خانواده مهسا امینی دادند.
 • اما مهسا چنان درخشید که در سرای ایران، امید افرید و روشنی بخش جان مردم  شد.
 • مهسا امینی آخرین زن قربانی ارتجاع، تیعیض، خشونت و استبداد جمهوری اسلامی نیست. خشونت علیە زنان، ازهمان روزهای تشکیل جمهوری اسلامی شروع شد. اما علیرغمادامه خشونت و سرکوب زن،تلاش و مبارزات جسورانه و پیگیرانه زنان آگاه و آزادیخواه کشور برای دفاع ازحقوق زن و استقلال  زن دراشکال مختلف ادامه یافت.
 • حکومت از بدو تشکیل، برای تثبیت و حفظ قدرت، حکمرانی به شیوه خشن و استبدادی را آغاز کرد.
 • زیرا بنمایه و ایدئولوژی و رفتار و اعمال جمهوری اسلامی و نیروهای رهبری کننده آن، مبتنی بر تبعیض و استبداد و خشوت بویژه در حق زنان است.
 • واقعیت این است که مردم ایران، طی 43 سال، این نظام و رهبری آن را در اشکال و نامهای گوناگون، در جریان زندگی مشاهده و تجربه کرده اند.

بخش بزرگی از زنان کشور در روند  کسب این تجارب و آگاه شدن نسبت  به حقوق خود، و نیز نسل جوان زنان به تلاش و مبارزه در جهت تحقق حقوق زن روی آورند.

تلاش و مبارزات پیگیرانه و جسورانه زنان و تداوم جنبش زنان،  امروز در شکل جنبش زن  زندگی  آزادی تجلی پیدا کرده است.

جنبش زن ، زندگی،  آزادی، نه تصادفی بود ونه بی ریشه

 •  برآمد و درخشش نتیجه مبارزات و جنبشهای مترقی، آزادیخواهانه و عدالت جویانه صدساله مردم کشورما در شرایط جدید، بویژه نتیجه تلاشها ومبارزات چهاردهه  زنان برای  تحقق حقوق و استقلال خود ، درمقابل  تبعض ، خشونت و ظلم وستم جمهوری اسلامی است که امروز در کیفیت و شکل جدید و فراز بالاتر تجلی پیداکرده است.
 • این برآمد و درخشش، ریشه در نیاز جامعه به تغییر و تحولات گسترده و عمیق  فکری و فرهنگی و اجتماعی  و سیاسی  درراستای سکولاریزه شدن، تحقق حقوقی و حقیقی برابر حقوقی زن و استقلال زن ، دمکراتیزه شدن جامعه ، تحقق عینی عدالت  اجتماعی  و زندگی بهتر برای مردم کشور دارد.  تغییرو تحولاتی که در بطن جامعه شکل گرفته، در میان مردم جریان دارد و میرود که شکوفاتر شود.
 •  ازبرجسته ترین  نمود و نماد تلاشها و مبارزات زنان و سایر شهروندان جامعه و وسیع ترین و قدرتمند ترن جنبش حق طلبانه، آزادی خواهانه، عادلانه و دمکرا تیک تا کنونی مردم کشوراست که از متن جامعه برآمده است.  بر دل و جان بخش عظیمی از شهروندان ایران نششته ، در اقصا نقاط کشور به صدا درآمده، راه میرود و گسترش پیدا می کند.
 •  جنبش زن زندگی  آزادی  نوعی از همبستگی میان مردم  بوجود آورده، گامی است در راستای آزادی و مرحله ای است در راه گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی .
 • جمهوری اسلامی ، رهبر و مسولان آن ،  43 سال است، براین گمان وتوهم هستند که با همین نظام اندیشگی و الگو و نوع حکمرانی  بغایت ارتجاعی و استبدای و خشن که حتی پایه گذاران اصلی ، نخست وزیر، رئیس جمهور، مسولان رده بالا و فرزندان خود را حذف سیاسی و فیزیکی  کرده و می کند ، قادر خواهند شد  برای مدت طولانی به  حکومت برمردم و جامعه درحال تغییر وتحول ادامه بد هند.
 • اینان اما امروز با برآمد و درخشش جنبش مردمی  درشکل  جنبش زن  زندگی  و آزادی،  با پدیده و شرایط جدید ی مواجه شده اند.

واقعیت این است که جنبش هرچه گسترده تر و عمیق تر می شود، مخالفت  مردم با حکومت و شکاف میان مردم و حکومت  بیشتر و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی محدودتر، کمتر ولاغرتر میشود. درنتیجه و در این راستا  تشتت واختلاف میان نیروهای اصلی صاحبان قدرت بیشتر، تجزیه طرفداران اصلاحات توسط جمهوری اسلامی بیشر و بحران فرسا ینده  پایه های حکومت عمیق تر وشکننده می شود.

مبرم ترین نیاز جنبش  زن  زندگی  آزادی، 

در این شرایط  حفظ ، گسترش ، پایداری و توسعه آن است

برخی راه کارها و راهبردی های ضروز در این جهت :

              - حمایت و پشتیبانی گسترده  و بیدریغ  نیروهای چپ ودیگر نیروهای دمکرات ملی کشور از جنبش

              -  گسترش جنبش دانشجوی برای تقویت جنبش ،

              - حمایت و پشتیبانی نهادهای مدنی و تشکلهای معلمان، کارگران ، بازنشستگان و تهیدستان از جنبش و تلاش برای همپوشانی جنبشها ،

              - تلاش برای پیشرفت مسالمت آمیزجنبش                                

              - توجه ودرنظرداشت ضرورت، اهمیت و نقش اعتصاب عمومی  درچشم اندازبرای پیشرفت و موفقیت جنبش مردمی ایران .

              - گفت وشنود میان نیروهای خواهان و مدافع  برابرحقوقی زن و استقلال زن، آزادی ، عدالت و دمکراسی  برای دست یابی به همکاری و هماهنگی درجهت حمایت و پشتبانی از جنبش

               -  تلاش  در راستای همبستگی و ایجاد نهاد مکراتیک فراگیر درجهت  پایداری و  توسعه و موفقیت  جنبش

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید