پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

واحدهای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و حزب توده ایران در ونکور کانادا

واحدهای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و حزب توده ایران در ونکور کانادا برگزار می کنند.

سخنران: رفیق محمد امیدوار- سخنگوی حزب وعضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران