گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

20.02.2022 - 18:53 آموزش به زبان مادری حق همه ایرانیان
22.01.2022 - 21:38 در حقانیت آرمان ملی و جنبش مانای کردستان!
11.12.2021 - 19:32 در بزرگداشت دستاوردهای نهضت ملی – دموکراتیک ۲۱ آذر
09.08.2021 - 00:13 هر کوره از نفاق در نقده را کور کنیم!
30.07.2021 - 23:54 عرب های ایران وتبعیض ملی علیه آنها
27.07.2021 - 21:38 فریاد در خوزستان، فریاد علیه بی‌آبی، بی عدالتی، بیکاری و تبعیض ملی و قومی!
16.06.2021 - 16:03 انتخابات فرمایشی را تحریم کنیم!
12.03.2021 - 21:34 اقدام ناسنجیده اقلیم کردستان عراق، نفاق افکنانه و مغایر دوستی ملت‌های منطقه است!
20.02.2021 - 21:23 بهره‌مندی از زبان مادری، حق بشری است!
26.01.2021 - 20:25 دستگیری ده‌ها مبارز کرد، خطر اعدام‌ها در خوزستان و تحریکات تازه در بلوچستان!
21.01.2021 - 11:05 بمناسبت «دوی ریبه بندان»
20.01.2021 - 22:44 جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش پایانی
12.01.2021 - 23:43 جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش ششم
05.01.2021 - 23:14 جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش پنجم
28.12.2020 - 16:34 جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش چهارم
21.12.2020 - 15:22 جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش سوم
17.12.2020 - 00:00 جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش دوم
14.12.2020 - 22:04 شعر خوانی غیرمسئولانه اردوغان و هیاهوی انواع "پان"ها!
12.12.2020 - 21:07 جمع بستی از وضعیت کنونی «مسئله ملی» در ایران - بخش اول
28.08.2020 - 21:18 تعطیلی و لغو امتیاز هفته نامه دو زبانه ترکمنی - فارسی «صحرا» را محکوم می‌کنیم!
19.03.2020 - 23:21 پیام شاد باش نوروزی گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به زبانهای مختلف مردم ایران!
20.02.2020 - 19:51 به مناسبت روز جهانی زبان مادری
03.12.2019 - 23:54 علیه کشتار دهشتناک مردم در ماهشهر!
13.11.2019 - 18:08 زخمی دیگر برپیکر هم وطن عرب
12.11.2019 - 23:00 زخمی دیگر برپیکر هم وطن عرب
08.11.2019 - 23:50 فتنه انگیزی ناسیونالیسم افراطی در تبریز را محکوم می ‬کنیم!
24.09.2019 - 23:07 از حق تحصيل به زبان مادری دفاع كنيم!
23.09.2019 - 22:03 از حق تحصيل به زبان مادری دفاع كنيم!
21.08.2019 - 21:17 فدرالیسم، مصاحبه با وهاب انصاری
05.08.2019 - 23:24 طرح نژادپرستانه، ضد انسانی و کودک آزارانه "بسندگی زبان فارسی" را محکوم می کنیم!
01.03.2019 - 18:34 تلاش برای تحقق آموزش به زبان مادری، مبارزه برای آزادی است!
19.02.2019 - 21:13 تلاش برای تحقق آموزش به زبان مادری، مبارزه برای آزادی است!
16.02.2019 - 23:25 هدف تروریسم دولتی از کشتار فرزندان خلق ترکمن، سرکوب این خلق بود!
20.01.2019 - 23:14 "2ریبه ندان" پرچمی است برای حقانیت مبارزه در راه برابر حقوقی
12.12.2018 - 09:30 هفتاد و سومین سالگرد نهضت «21 آذر» آذربایجان را گرامی می‌داریم!
23.09.2018 - 23:10 تحصیل به زبان مادری حق طبیعی همه انسان‌هاست!