چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

گزارش

از عموم ایرانیان ساکن بروکسل برای شرکت در این آکسیون و حمایت از خواسته ها مربوطه دعوت به عمل می آید. ( لطفا پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری های تعیین شده در شهر بروکسل رعایت شود). 

 

"باز هم نقض حقوق بشر و احکام اعدام غیرقانونی با انگیزه های سیاسی بر اساس ادعاهای ساختگی، آنچه در ایران به کرات تکرار شده است. این اولین بار نیست که هیئت ما در پارلمان اروپا برای دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم ایران مجبور به رسیدگی به اینگونه موارد مشابه است. پارلمان اروپا همیشه مخالف مجازات اعدام است. این یک مجازات بیرحمانه و غیرانسانی است که کرامت و صداقت انسانی را بگونه ای غیر قابل قبول، زیر پا می‌گذارد. "

این پیمانکاران یا اربابها، تهران و شهرهای بزرگ را به مناطق تحت نفوذ خود تقسیم می کنند، و گروههای کودکان را برای کاربه این مناطق گسیل می دارند. بعصی از این پیمانکاران اتاقهایی در حاشیه شهر اجاره می کنند و چندین کودک را در آنجا اسکان می دهند، تاهمواره در اختیار آنان باشند؛ بدیهی است که این کلبه های محقر فاقد هرگونه امکانات بهداشتی هستند. اکثریت این کودکان زیر ۱٥ سال دارند و افزون بر اینکه از تحصیل و بازی های کودکانه و تفریح در پارکها محروم اند، زیر پوشش و تحت حمایت هیچکدام از سازمانهای دولتی مانند وزارت کار و شهرداری نیستند، و این سازمانها هیچگونه توجهی به وضعیت و سرنوشت ابن فرزندان ستمدیده میهن ندارند.

نامه روابط بین‌الملل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که به خانم کورنلیا ارنست، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا ارسال شد و ایشان در واکنش به این نامه اعلام نمود که به اتفاق رئیس سو کمیسون حقوق بشر در پارلمان اروپا، کنفرانس مطبوعاتی، از جمله در این باره خواهند داشت.

او از جمله پدران دردمندی بود که کوشید فرزندانی مسئول پرورش دهد، اما جمهوری اسلامی او را آسوده نگذاشت. در جریان اعتراضات سال ۸۸ پسرش شهرام عزیز توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به شکل وحشیانه ای به قتل رسید. پس از آن خانواده در زیر فشار دائم قرار داشت و به هر بهانه ای یکی از اعضای خانواده بازداشت می‌شد.

به این وسیله به اطلاع دوستداران و علاقمندان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) می رسانیم که همه پرسی موضوع قرار کنگرۀ نخست حزب، در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ ، برابر ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰، برگزار شد.

او عضو سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت بود و تا آخرین لحظات زندگی‌ به برقراری سوسیالیسم، رهایی کارگران و زحمتکشان از یوغ سرمایه‌داری و ایجاد جامعه ای عاری از ستم و استثمار باور داشت و بر آرمان‌های انسانی خود پای می‌فشرد.

وجود آب در ماه به صورت کلاسیک و شناخته شدۀ ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن (H2O)، قطعی است. این کشف می تواند دستمایۀ مأموریتهای جدیدی به ماه و از ماه به فراترها، و شاید حتی موجب تغییر بازی برای تسخیر فضا گردد. اما ناسا این کشف را دستمایۀ یک بازی سیاسی قرار داده است. در بودجه گذاری آتی برای ناسا، بودجه ای برای ادامۀ کار اندازه گیر متحرک سوفیا منظور نشده است و ناسا می کوشد تا این اندازه گیر را ابزاری ضرور برای برنامۀ آرتمیس معرفی کند: برنامه ای که خود در اساس سیاسی است.

روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن خارج از کشور در همه‌‌ شرایط انعکاس صدای بر حق کسانی بوده‌‌اند که حکومت جمهوری اسلامی ایران در چند ده‌ی گذشته، حقوق بنیادین آنان را نقض وعرصه‌ زیستن در جامعه‌ای آزاد و عادلانه را بر آنان تنگ‌تر کرده‌است. این روزنامه‌نگاران در صف مقدم بازتاب صدای آنانی بوده‌اند که حکومت ایران از هیچ اقدامی برای نقض حقوق صنفی آنان دریغ نکرده‌ است. اکنون روزنامه‌نگاران شاغل در ایران‌اینترنشنال با رفتاری مشابه از سوی مدیریت مجموعه روبرو هستند.

حشمت خانم سجادیان شهره به «مامان حشمت»، در میان دوستدارانش، علیرغم زخمی که عمری در درون خود داشت، همواره انسانی مهربان، شاد و خوشرو بود. در دیدار با او هرگز تصور نمی شد که پشت این روحیه‌ی شاداب، زخم اعدام فرزند، رضا زرشگه و داماد، فریدون اعظمی و اعضای پرشمار دیگر خانواده‌ی بزرگش هم‌چون خوره‌ی تلخی لانه کرده‌است.