جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

اعلاميه

ما از این بسی خرسندیم که موج نوینی از اعتراضات هنرمندان و فرهنگ پروران کشور بر بستر خیزش های اعتراضی مکرر جامعه جوشان ایران علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده و شاهد هم افزایی اعتراضی تازه در جامعه هنری کشور هستیم.

حزب چپ ایران فدائیان خلق با اعلام همدلی و همبستگی با خانواده‌های قربانیان کشتار رژیم، از همه‌ی هموطنان دعوت می‌کند در  این روزها و ساعات غم‌بار در کنار مادران، پدران، همسران، فرزندان، بستگان و دوستان کسانی باشند، که طی یک اقدام فاجعه‌بار جمهوری اسلامی طعمه‌ی مرگ گشته‌ و پرپر شده‌اند. در این روزهای تلخ باید تکیه‌گاه هموطنانی شد که ستونی از زندگی خود را از دست داده‌اند و در مرگ عزیزانشان به سوگ نشسته‌اند.

مسئولیت فاجعه دهشتناک ساقط کردن هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران را متوجه ولی فقیه و مسئولان ارشد سپاه پاسداران می دانیم. حسن روحانی در جایگاه رئیس شورای امنیت ملی باید پاسخگوی چرائی عدم توقف پروازهای مسافربری در جریان عملیات تلاقی جویانه باشد که در عمل به "انتقام گیری سخت" از مردم مظلوم ایران انجامید.

مردم گرفتار سیلاب در روستاهای مختلف، به شدت نیازمند مواد غذائی و دیگر نیازهای اولیه هستند. همه شواهد حاکی از آن است که وضعیت امداد رسانی به منطقه بسیار ضعیف است، عبور و مرور در برخی نقاط ممکن نیست. در صورت ادامهی این وضعیت شاهد فاجعهی بزرگی در این منطقه خواهیم بود.

این فاجعه که مصداق تعرض نظامی علیه غیر نظامیان بود و مرگ دلخراش ۱۷۶ انسان غیر نظامی با هزاران آرزوی برآورده ناشده را در پی داشت، فقط در شرایط تنش و جنگ می توانسته پیش بیاید. بنابراین علت را در "سهو" جستن و خطاکار معرفی کردن این یا آن مامور دون پایه، عین لاپوشانی اصل موضوع است. علت فاجعه را حاکمیت شرایط جنگی بر کشور ما باید دانست و مسئولیت آن نیز بر دوش آنانی است که ذینفع حفظ فضای نه مذاکره و نه جنگ اند.

جنبه‌ی دردناک این دو واقعه را هم در این باید دید که کابوس همان بحران بس خطرناک، مانع از توجه کافی و حس لازم در جامعه برای فهم تلخی جانگزای آن‌ها شده است. از این دو، یکی در کرمان رخ داد و دیگری در صباشهر، اطراف تهران

خطر توسل طرفین به تاکتیک های ماجراجویانه، بسی بیشتر از اطمینان دادن آن‌ها به اجتناب از جنگ است. این تاکتیک‌ها چه بسا می توانند به ماجرائی بزرگ، یعنی جنگ، منتهی گردند که تلفات انسانی و دامنه‌ی ویرانی‌های آن دهشتناک خواهد بود. کشور ما و جهان متمدن نیازی به جنگ ندارند. صدای «جنگ نمی خواهیم!» را در پهنه‌ی ایران و جهان پرطنین کنیم!

ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی هرگونه تشديد تنش در منطقه  و روياروئی مستقيم بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا را که می تواند به جنگی فاجعه آمیز علیه ایران تبدیل گردد و نيز ترور دولت امريکا را بشدت محکوم می کنيم.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) خواهان تنش زدائی از مناسبت دو کشور است؛ عملیات ایذائی جمهوری اسلامی و متحدان منطقهای آن علیه آمریکا در عراق، تشدید تنش و ترور توسط آمریکا را محکوم می کند. ما طرفین را به مذاکره و حل اختلافات خود بر سر میز مذاکره دعوت میکنیم. ادامهی روند کنونی می تواند اوضاع عراق را بی ثباتتر و جنبش مردم عراق برای تغییر در وضعیت کنونی را با مشکل جدی مواجه سازد.

ما نسبت به وضع پیش آمده در عراق که کاملاً هم مرتبط با ایران و سرنوشت آنست، به شدت ابراز دغدغه می کنیم و با نگرانی تمام هشدار می دهیم که نباید اجازه داد جمهوری اسلامی با این راهبرد منطقه ای که سالهاست در پیش گرفته، به ویژه با اتخاذ تاکتیک های فوق ماجراجویانه اخیرش، اوضاع ایران و جوار ایران را وخیم تر از آنی کند که هم اینک هست.