چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

اعلاميه

با این‌همه، مشخصه‌ی اصلی جنبش فدائی، در نقاد بودن، پرسشگری و نواندیشی، پذیرش خطا و بازسازی مداوم اندیشه و رفتارهای آن بوده و هست. این خصوصیت بارز در صفوف جنبش فدائی خلق، عامل مهمی در تداوم دگرگونی‌های مداوم فکری، برنامه‌ای و سیاسی آن به شمار می‌رود. این واقعیت را هر منصفی اذعان دارد که در میان جریان‌های فکری و سیاسی در ایران فدائیان بیش از همه در برخورد با خطاهای خود کوشا بوده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خود نسبت به توزیع واکسن کرونا، هشدار داده و بر رفع تبعیض در این عرصه تاکید کردهاست. در همین رابطه، رئیس سازمان بهداشت جهانی نیز تلاش برای تصاحب انحصاری واکسن را «نشانهی سقوط اخلاقی» دانسته و انحصارگری و ملیگرایی در توزیع واکسن را مانعی بزرگ در برابر چیرگی جهانی بر پاندمی کرونا دانستهاست.

چند ترور در هلند و تركيه و برنامه ریزی برای ترور در دانمارک و بمب‌گذاری در پاریس نشان می دهد که ماشين ترور رژیم دوباره راه افتاده ‌است. اين بار با خرج پول های کلان، برخی ترورها را به دست مافياها انجام می دهد. تروريسم جزو خصوصيات جمهوری اسلامی است و نمی تواند بدون توطئه و ترور مخالفين به حیات خود ادامه دهد.

ما بر «نه» به انتخابات فرمایشی و برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذيرش رای آزادانه‌ی مردم پای می فشاریم. برگزاری انتخابات آزاد مشروط به تامین شرائط آن، از جمله: آزادی زندانیان سیاسی، تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، سندیکاهای کارگری، تشکل ها و انجمن های سیاسی و صنفی، آزادی مطبوعات، گردهمائی ها و مبادلۀ آزادانه‌ی اطلاعات است.

بر پایه تجارب تلخ تکراری طی چهار دهه گذشته، این نگرانی وجود دارد که بازداشت‌های اخیر از فعالان ملی و قومی، احتمالا خطر جانی برای آنان در پی داشته باشد. بر اساس پاره‌ای اخبار، بازداشتی‌ها در معرض اتهام‌های سنگین قرار دارند. مردم کردستان طی چهار دهه گذشته بارها تازیانه چنین یورش‌هایی را خورده‌ و از آن بوی خون شنیده‌اند. آنان هربار فرزندانی از خود را قربانی برنامه‌ها و تصمیمات امنیتی و انتقام جویی‌های سرکوبگران دیده‌اند.

در جمهوری اسلامی اما با "رهبر"ی مواجهیم که برای او اصل و اساس در همه‌ی امور و از جمله مبارزه با این بیماری که تا به امروز ده‌ها هزار قربانی داشته، لجاجت بر مشی "دشمن محوری" است. امروز کسی در راس این نظام ضد مردمی نشسته‌است که سرنوشت ملتی را بازیچه‌ی ذهنیت مغشوش و سیاست‌های توطئه محور، جاه‌طلبانه و ماجراجویانه‌ی حکومت خود قرار داده است.

بعد از انتشار مصاحبه‌ی روزنامه «مستقل» با فرخ نگهدار، پرسش‌هایی در مورد رابطه‌ی وی با حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از جانب برخی از دوستداران حزب مطرح شده‌است.

مبارزە‌ی کارگران علیە خصوصی سازی در هفت تپە و سایر واحدهای واگذار شدە، در واقع بخشی از مبارزات مردم علیە فساد و تاراج اموال عمومی توسط کارگزاران حکومت و وابستگان آن‌ و دفاع از حقوق عموم مردم است. همین واقعیت حکم می‌کند کە گروە‌های دیگر نیز، کە مخالف حیف و میل سرمایە های کشور هستند، از کارگران هفت تپە برای دستیابی به خواسته‌هایشان حمایت کرده و برای مجازات غارتگران سرمایه‌های ملی، بە حکومت فشار بیاورند.

 از نظر ما راه خنثی سازی تحریکات خارجی، چه از سوی دولت نتانیاهو و چه ترامپ و یا هر دولت دیگری، نه توسل جستن به تحریکات متقابل تنش افزا، بلکه اعلام پایبندی به مفاد برجام و ابراز آمادگی برای مذاکره با آمریکا بی هیچ قید و شرطی است. ما اقدامات تنش زای دولت های امريکا و اسرائيل را محكوم و هر اقدامی از سوی جمهوری اسلامی را، که موجب التهاب بیشتر اوضاع کنونی شود، علیه مصالح ملی مردم ایران می‌دانیم. 

ما بشریت ترقیخواه و نهادهای حقوق بشر بینالمللی را، به مقابله با این جنایات فرامی‌خوانیم؛ از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری تقاضا می کنیم که برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی، با هدف قطع صدور احکام اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و مدنی، از هیچ تلاشی دریغ نورزند. تجربه‌ی چهل سال گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی را، فقط با مبارزه‌ی متحدانه و سراسری می‌توان وادار به عقب نشینی ساخت. نگذاریم خون فرزندان مردم ایران به دست رژيم جنایتکار ريخته شود.