چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

اعلاميه

ما بر این باوریم که توزیع منصفانه‌ی واکسن بین تمامی کشورها، نیازمند فعال‌تر کردن کوواکس و مهم‌تر از همه امکان تولید واکسن‌های موجود با لغو حق لیسانس آن‌ها ولو موقت - در تمامی کشو‌‌رهایی است که توان و امکان آن را دارند. دسترسی آسان به واکسن، تولید آن در همه‌ی کشورها شرط ضروری مقابله با کووید ۱۹ و تنها راهکاری است که می‌تواند رهایی جهان از این پاندمی را میسر سازد.

مادر گلچوبیان یکی از مادران شجاع و از دادخواهان پیگیر خاوران بود که نه تنها در گلزار خاوران حضور ملموسی داشت، در عموم مراسم هائی که برای گرامیداشت جانباختگان برگزار می شد، شرکت می کرد. او در مراسم ها از شرکت کنندگان درخواست می کرد که جمعی ترانه کاروان را بخوانند چون به قول خودش، کامبیز عاشق این آهنگ بود. متاسفانه در چند ساله‌ی اخیر به دلیل بیماری خانه‌نشین شد و نمی‌توانست در مراسم جانباختگان در گلزار خاوران حضور داشته باشد.

تلفیق مبارزات صنفی با سیاسی روشی است کە می تواند دستیابی شما بە مطالبات تان را تسریع و تصریح کند. استبداد و سانسور یکی از مهمترین موانع سازمانیابی و رسیدن شما بە مطالبات تان است. علیە استبداد و سانسور مبارزە و از مبارزات دیگر گروە های آزادیخواە و جنبش های اجتماعی تحت ستم مضاعف، از مبارزات زنان علیە تبعیض و نابرابری دفاع کنید. از دعوت فعالان کارگری و تشکلهای معلمان برای اقدام مشترک در روز کارگر و معلم، برای آزادی زندانیان مدنی و سیاسی حمایت و در آن فعالانە شرکت کنید.

اکنون که دریچهای برای مذاکره گشوده شده است، دولت اسرائیل میخواهد با این اقدامات خرابکارانه‌ی خود روند مذاکره را متوقف نماید. در نتیجه‌ی چنین اقداماتی، امکان به‌هم خوردن مناسبات با کشورهای امضا کننده‌ی برجام و تداوم تحریم‌های کمرشکنی که مردم ایران را به خاک سیاه نشانده است، وجود دارد. اقدام تخریبی اسرائیل در تاسیسات نطنز، احتمال نشت مواد رادیو اکتیو را هم به دنبال دارد که میتواند امنیت جانی مردم ایران را به خطر اندازد. تداوم چنین اقداماتی منطقه را ناامنتر کرده و به آتش شعلههای جنگ خواهد دمید.

ما سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات، شما مردم آزاده‌ی ایران را به تحریم فعال انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ١٤٠٠ فرامی‌خوانیم. ما همه‌ی نیروهای سیاسی آزادیخواه‌ و دموکرات را به برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه‌ی حکومت برای برگزاری یک انتخابات فرمایشی دعوت می‌کنیم. ما معتقدیم که تحريم فعال انتخابات فرمايشی مجلس، تلاش حکومت برای بهره گيری از رای مردم را، در مشروعيت بخشيدن به سياست های خود با شکست مواجه می‌سازد.

ما در مرداد ماه سال گذشته نسبت به امضای این سند هشدار دادیم و نوشتیم که: « نگاه و سیاست پنهان در پس "سند جامع همکاری ٢٥ ساله"، همان نگاه معیوب و فاجعه‌بار به جهان ... است. نگاهی که طی چهل سال گذشته منابع حیاتی کشور را قربانی سیاست های توسعه طلبانه و رقابت‌های مالیخولیائی و ایدئولوژیک خود کرده‌است، جز مصیبت و فلاکت اقتصادی برای مردم نداشته‌است».

حزب شما در طی ۵۰ سال حیات جنبش فدایی و در ۳ سال گذشته فعالیت بخش بزرگی از آن جنبش در قالب حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همواره دوست و همراه و پشتیبان مبارزات ما بودهاست. تعلق شما به مجمع احزاب کمونیست و کارگری بین المللی و تلاشی که شما در این مجموعه برای صلح و خلع سلاح جهانی‌ به‌عمل می‌آورید، مانع از مشارکت و همراهی شما با دیگر احزاب چپ و ترقیخواهی که در اهداف و ارزش بنیانی شان با شما اشتراک نظر دارند، نشده است و این را باید از جمله ویژگی های قابل ستایش حزب شیوعی دانست.

حزب ما از همان آغاز با باور به لزوم تحقق وحدت چپ، هنگام تشکیل حزب و تا هستی امروزین خویش، به پایبندی در وحدت شناخته شده و بر همین پیمان خود استوار ایستاده است. آنچه اما در موضوع همکاری‌ها‌ تا متحد شدن‌ها اهمیت بی چون و چرا دارد، همانا پاسخ گویی به نیاز مبرم چپ ایران در زمینه اتحادها به هر شکل ممکن است.

اهمیت این تظاهرات در وضعیت کنونی به‌ویژه در آنجا است که همکاری گسترده‌تری از طیف جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار را به نمایش می‌گذارد و این پیام مهم را به اپوزیسیون مترقی و آزادی‌خواه می‌رساند که برآمد جدی‌تر و متحدتر بلوک جمهوری‌خواهی نیازی مبرم برای تحولات سیاسی و دمکراتیک در کشورمان است.

رفیق خاوری در پی دستگیری رهبری حزب توده‌ی ایران در سال ۱۳۶۲، ابتدا عملا و سپس در مقام دبیر اول رسماً عهده دار مدیریت این حزب شد. او بیش از سی سال در این سمت بود و در سال‌های پایانی عمرش، به عنوان صدر حزب توده‌ی ایران معرفی شد. فراز و فرودهای این حزب در طول حدوداً چهار دهه‌ی گذشته با نام خاوری گره خورده است و او با قرار گرفتن‌ در مرکز مسائل تشکیلاتی و مباحث سیاسی و ایدئولوژیک این حزب، نقش برجسته ای در حیات آن داشت.