جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

اعلاميه

خیزش اخیر تکان دیگری بر دنیای سیاست در آمریکای کنسرنها و میلیادرها و در جهت تغییر وضعیت به نفع اکثریت عظیم مردم است. به چالش کشیدن «اول آمریکا»ی ترامپ در ستیز با نهادهای بین المللی و تمامی دستاوردهای بشری از تلاش برای مقابله با تخریب محیط زیست تا آزادی و امنیت عمومی مردم است، که طی نزدیک به چهار سال گذشته در دگرستیزی، تشدید تضادهای بین المللی، رقابتهای امپریالیستی و سلطهگرانه دولت آمریکا نمود بارز یافتهاست.

چپ موجودیت و رشد و نفوذ خود را از این واقعیات میگیرد که جمهوری اسلامی هم اینک و در همهی عرصههای برشمرده نمونه عریان ستمگری، فقرزایی و فقرافزایی، تعمیق فاصلهی طبقاتی و "آقا زاده"پروری است. نه دستگاه های تبليغاتی سرمايه داری و نه سرکوب رژیم های مستبد قادر نيستند كه ريشهی این نیرو را بکنند.

رومینا را تنها یک پدر مرتجع، روان پریش و بیرحم نکشته است، او قربانی فرهنگ قرون وسطایی حاکم بر این کشور است؛ فرهنگ منحطی که جمهوری اسلامی در حرف و در عمل رسالت پاسداری قانونی از آن را بر عهده‌ گرفته است. اسید پاشی، مثله کردن زنانی که ناگزیر از فروش جسم و جان خود می شوند، تا قتل‌های خاموش «ناموسی». دردا چه جان‌هایی که هم‌چون نگاه پر طراوت رومینا، لبریز از زندگی بودند و در بهار شکفتن‌های خود قربانی داس مرگ تعصب و نادانی شده اند … و این فجایع را هنوز هم پایانی نیست.

عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتی که کرده است و با اتکا به اسناد خود وقوع قتل عمد را در مورد حداقل ۳۰۴ تن از قربانیان سرکوب حکومتی تایید کرده و معتقد است که «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیر قانونی و مستقیما توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. هیچ کدام مسلح نبوده‌اند و تهدید جانی از سوی آن‌ها متوجه کسی نبوده‌است.

هر چند حزب کمونیست اجازه فعالیت علنی نداشت. اما تعداد اعتصابات کارگری و تشکیل سندیکاهای متعدد کارگری در شهرهای مختلف نشاندهنده‌ی حضور موثر این حزب در سپهر سیاسی کشور بود. تا جائی که رضاشاه در سال ۱۳۱۰ به منظور مقابله با کمونیست‌ها و نفوذ آنها «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» را به تصویب مجلس رساند که فعالیت و تبلیغات حزب کمونیست یا تحت پوشش آن‌ را منع می کرد.

کارگران در واحدهای کوچک و لایه‌های پائینی خود در معرض تهدید بیکاری‌ و مواجه با تحدید درآمد هستند، ضمن اینکه واحدهای بزرگ نیز درگیر کابوس ورشکستگی هستند. اقشار متوسط که دیروقتی است به لحاظ درآمد و سطح معیشت با شیب تندی رو به تجزیه گذاشته‌اند، اکنون با تنزل سطح زندگی‌، در خود حس درد مشترک بیشتری را با کارگران و توده زحمت می‌کنند.

توییت خامنه‌ای‌ حاکی از آن است که بار دیگر، کارد تحریم‌ها از استخوان مردم گذشته، به جیب خالی حکومت رسیده‌است و شعار «جهش تولید» خامنه‌ای برای امسال، در کوران بحران کرونا هم‌چون ارابه‌ا‌ی شکسته، به گل نشسته است. «اقتصاد مقاومتی» به اقتصاد فلاکتی تبدیل شده‌است و استیصال است که خامنه‌ای را وادار کرده است از نرمش قهرمانانه‌ی «امام حسن مجتبى شجاع‌ترین چهره‌ى تاریخ اسلام» سخن بگوید.

به گلوله بستن مهاجران افغانستانی، ضرب و شتم و توهین به آن ها در بازداشتگاه‌ها‌، محدودیت‌های رفت وآمد، بیگاری‌کشی، عدم امکان گشایش حساب بانکی، منع ازدواج با اتباع ایرانی، ممنوعیت پیوند اعضا در صورتی که از اتباع ایرانی دریافت شده باشد، عدم امکان گرفتن تابعیت ایران بعد از ده‌ها سال سکونت در ایران و استفاده از مهاجران به عنوان ابزار فشار سیاسی به دولت افغانستان از نمونه‌های نقض آشکار حقوق مهاجران افغانستانی توسط جمهوری اسلامی است.

بنابر آمار رسمی دستمزد پرستاران در نازلترین سطح در میان کارکنان دولتی قرار دارد. بخش بزرگی از پرستاران در بخشهای دولتی مشغول بهکار هستند. حتی همین سطح نازل دستمزدها هم به موقع پرداخت نمی شود و به گفتهی معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخشی از مراکز با معوقهی ۱۰ ماهه و طلب اضافه کاری های ۸ ماه روبرو می شود.

هدف اصلی این اصلاحیه توسط قوه‌ی قضائیه سلب استقلال نیم‌بند نهاد وکالت و وابسته کردن آن به قوه‌ی قضائیه به عنوان رکن مهم حاکمیت است. کانون وکلا، برخی از اساتید حقوق، گروهی از تشکل‌های وکلا و بالغ بر ۱۲ هزار وکیل طی بیانیه‌های جداگانه مخالفت خود را به این روند غیرقانونی اعلام کرده و بیان داشته‌اند که این رویکرد موجب از بین رفتن حق دفاع منصفانه‌ی مردم و خدشه به ابزار دفاعی مستقل در برابر حاکمیت می شود.