سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فکری، علی

چپ آلترناتیو و انگاره قدرت

علی فکری روزنامه نگار و فعال چپ

در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۱۳شهریور  ۱۳۹۹ برابر با ۳سپتامبر ۲۰۲۰

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۳ آبان ۱۳۹،

ساعت ۹ شب به وقت ایران

میهمان برنامه: علی فکری، فعال سیاسی

مصاحبه با علی فکری، وجود گرایشات مختلف،  تحول مثبت دیگر است در درون حزب چپ

دیدگاههای آقای علی فکری کنشگر سیاسی در خصوص کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یکشنبه 14 ژانویه 2018

گرداننده گفتگو: علی فکری...