3 تشکل سیاسی

مسئولیت فاجعه دهشتناک ساقط کردن هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران را متوجه ولی فقیه و مسئولان ارشد سپاه پاسداران می دانیم. حسن روحانی در جایگاه رئیس شورای امنیت ملی باید پاسخگوی چرائی عدم توقف پروازهای مسافربری در جریان عملیات تلاقی جویانه باشد که در عمل به "انتقام گیری سخت" از مردم مظلوم ایران انجامید.

راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تبدیل عراق به منطقه نفوذ و اهرم فشار برای خنثی‌سازی رویکرد تهاجمی دولت آمریکا و به گروگان گرفتن عرصه سیاسی آن با تقویت گروه‌های شبه‌نظامی، نه تنها نقش مخربی در سیاست داخلی عراق ایجاد کرده است، بلکه در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، امنیت ملی ایران را با ایجاد تیرگی در روابط دو ملت به خطر انداخته و هزینه سنگینی بر مردم ایران نیز تحمیل کرده است.

مذاکرات برای توافق همه جانبه و پایدار باید شروع شود

از اینرو تداوم تنش‌آفرینی‌ها و رجزخوانی های بی پشتوانه ولی فقیه و فرماندهان سپاه در چارچوب خطای محاسبه می تواند با دادن بهانه به دست جنگ‌طلبان در آمریکا و اسرائیل میهن را گرفتار فاجعه جنگی ویرانگری ساخته و در نهایت صنایع مادر و زیرساخت های توسعه ای کشور را منهدم سازد.

گرچه عوامل بازدارنده برای جلوگیری از درگیری نظامی بین دو کشور در روزهای گذشته در حال تقویت است و علاوه بر افزایش مخالفت ها در کنگره امریکا، اتحادیه اروپا و در بین افکار عمومی جهان و اعلام آمادگی برای میانجی گری، حکومت های ایران و آمریکا اقداماتی برای مدیریت تنش ها انجام داده اند، اما هنوز تضمینی بر ایجاد بازدارندگی در برابر خطر شکل گیری جنگ مشاهده نمی شود و شرایط کماکان بحرانی است.

هیئت های اجرائی ـ سیاسی

گرچه عوامل بازدارنده برای جلوگیری از درگیری نظامی بین دو کشور در روزهای گذشته در حال تقویت است و علاوه بر افزایش مخالفت ها در کنگره امریکا، اتحادیه اروپا و در بین افکار عمومی جهان و اعلام آمادگی برای میانجی گری، حکومت های ایران و آمریکا اقداماتی برای مدیریت تنش ها انجام داده اند، اما هنوز تضمینی بر ایجاد بازدارندگی در برابر خطر شکل گیری جنگ مشاهده نمی شود و شرایط کماکان بحرانی است.