چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

اعلاميه

نه تنها در جامعه بلکه حتی بین نیروهای نزدیک به هسته‌ی سخت قدرت نیز، دشمنی با آمریکا و سیاست «نه جنگ نه مذاکره» با چالش‌های جدی روبرو ست. در صورت بازگشت بایدن به برجام، بعید است که در جمهوری اسلامی با مذاکره در چهارچوب ۵+۱ در سطح مسئولان بالا مخالفت جدی شود. اما کارشکنی‌های جدی و شرط و شروط گذاشتن‌های بسیار از جمله طرح پرداخت خسارت از جانب آمریکا را شاهد خواهیم بود.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) این اقدام تروریستی را که خطری علیه صلح و آرامش در منطقه است محکوم می کند و نتیجه آن را تشدید هر چه بیشتر فضای تنش و جنگ در منطقه می داند. بازنده این اقدامات تروریستی مردم دو کشور ایران و اسرائیل و به خصوص کارگران و زحمتکشان کشورمان خواهند بود.

هرچند در سراسر جهان تلاش های بی وقفه از جانب نیروهای مترقی در جهت پایان دادن به این پدیده ضد انسانی صورت می گیرد، اما هنوز هم در اغلب کشورها اشکال گوناگون خشونت علیه زنان اعمال می شود و هنوز هم آمار تعداد زنانی که علیه آنان خشونت جسمی، جنسی و یا روانی اعمال می شود رقمی است بسیار وحشتناک و تکان دهنده

پزشکان، پرستاران، کمک پرستاران، بهیاران، ماماها، دندانپزشکان، داروسازان، و کارگران و کارکنان بخش های مختلف درمانی- بهداشتی کشورمان، همه و همه فرزندان، خواهران و برادران، همسران و پدران و مادران ما هستند. اینان همه‌ی سختی‌ها و محرومیت‌ها را تحمل می‌کنند تا با کاستن از درد ما، در حد توان و امکانات خود هموطنان خود را از مرگ نجات دهند. آن‌ها بحق از ما توقع دارند که دستورات و مقررات پزشکی و بهداشتی را در این شرایط بی کم و کاست رعایت کنیم. توقع آن‌ها بس ساده ولی بسیار معنی‌دار است: مراقب باشید بیمار نشوید تا دیگران را به این بیماری مبتلا نکنید!

ما برآنیم که قطع جنگ و التزام ارمنستان به تخلیه سرزمین‌های اشغالی آذربایجان، مردم دو کشور و کشورهای همجوار را در عین حال از خطر تبدیل منطقه به کانون مداخلات و زورآزمایی‌های بیشتر قدرتهای خارجی و تشنجات مداوم رهانیده و می‌تواند و ضرورت دارد که راه دوستی و همکاری‌های سازنده و سودمند میان دو ملت آذربایجانی و ارمنی را بگشاید. اگرچه بر پایه تجارب تلخ تاکنونی و وجود نیروهای افراطی در دو طرف، ما هنوز هم به قطع این جنگ با امیدی توام با نگرانی می‌نگریم.

خیزش آبانماه حرکتی بود که در آن تهی دستان و حاشیه نشینان نقش اصلی را داشتند. این نیروها نه صاحب رسانه ای هستند و نه محل کاری برای سازمانیابی دارند. نارضایتی آن‌ها به ناگزیر راه به خیابان می برد و در خیابان است که این نیروها همدیگر را بازیافته و می توانند اعتراضاتشان را به یکدیگر گره بزنند تا صدایشان شنیده شود.

جابه جائی در کاخ سفید در شرایط کنونی تاکید دیگری است بر این واقعیت که مسائل سیاسی داخلی ایران و تحولات مرتبط باید بر پایه‌ی متغیرهای درونی و تعامل ها و هم‌آوردی نیروهای داخلی در چارچوب مولفه هایی چون «رعایت منافع ملی»، «کثرت گرایی سیاسی»، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» و «الزامات استقلال کشور» تعیین و مدیریت شود. دولت های خارجی و از جمله دولت آمریکا تنها می توانند جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند تا به تعهدات جهانی خود در رعایت کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری عمل کند.

دیرکرد در اتخاذ تصمیمات ضرور، تزلزل در پیشبرد آنها، چند گانگی در مدیریت بحران و بکار نگرفتن همه امکانات برای مهار این بیماری، ترس از استفاده از اقتدار دولتی در زمینه وادار کردن جامعه به رعایت مقررات ویژه کرونا که این خود بخاطر شکاف عمیق میان جامعه با حکومت از یکسو و عملکرد الزامات اقتصادی و قسماً هم ضعف فرهنگی در بخش‌هایی از جامعه از سوی دیگر است، مشخصه‌های مواجهه این حکومت با کرونا به شمار می‌آ‌یند.

سالروز اعدام دکتر فاطمی که به درستی بعد از توطئه دربار پهلوی و قدرت های استعماری وقت جهان در سرنگونی دولت مردمی و ملی دکتر محمد مصدق خواهان پایان دادن به سلطنت و استقرار نظام جمهوری دمکراتیک شد، فرصت مناسبی برای تجدید عهد با همه تلاش هایی است که در تاریخ معاصر ایران برای شکل گیری نظام جمهوری سکولار و دموکراتيک عرفی انجام شده اند.

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کە از آغاز فعالیت های خود تا کنون هموارە از حقوق سندیکایی و مبارزات و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع نمودە، اخراج ٣ روزنامە نگار عضو اتحادیە ی کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال بە دلیل فعالیت اتحادیەای را نقض آشکار حقوق اتحادیەای آنها می داند و آن را محکوم می کند.