پنجشنبه ۳۰ دی‌ ۱۴۰۰ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

4 تشکل سیاسی

ما از مردم دعوت می‌نماییم که با خالی گذاشتن صندوق‌های رای و انجام عمل متناسب برای بیان اعتراض خویش، اجازه ندهند که حکومت از رای آنها برای احيای مشروعيت از دست رفته‌ی خود سوء استفاده نماید و مدعی شود که مردم پشت جمهوری اسلامی هستند؛ خالی گذاشتن صندوق های رای و حوزه‌های اخذ آرا و تحریم فعال انتخابات می تواند ضمن تقویت جنبش اعتراضی مردم، ضربه‌ی ديگری بر نظام جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بيش از پيش بی اعتبار سازد.

ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی هرگونه تشديد تنش در منطقه  و روياروئی مستقيم بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا را که می تواند به جنگی فاجعه آمیز علیه ایران تبدیل گردد و نيز ترور دولت امريکا را بشدت محکوم می کنيم.

 رژیم حاضر به اعلام آمار جانباختگان و بازداشت شدگان نیست. منابع متعددی از ۳۰۴ تا ۱۵۰۰ کشته را اعلام کرده‌اند. هزاران تن در زندان‌ها و زیر شکنجه و آزار و اذیت بازجویان هستند تا به اعترافات دروغ علیه خود تن بدهند. خانواده‌های قربانیان زیر فشار هستند که علیه فرزندان خود و به نفع قاتلان آن‌ها شهادت دهند. رهبران جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت جنایت خود در سرکوب و کشتار شهروندان کشور نشده‌اند.

وظیفه انسانی و میهنی حکم می کند که با برگزاری مراسم، گردهمایی و تظاهرات، عليه کشتار جنايتکارانه جمهوری اسلامی به اعتراض برخيزيم، یاد جانباختگان را گرامی داریم و با بستگان آن ها و دستگیر شدگان خيزش آبانماه همدردی و همبستگی مان را اعلام کنيم.

صدها خانواده که عزیزانشان را از دست داده اند واکنش جامعه بین الملل به کشتار غیرمنتظره معترضان مسالمت جو را دنبال می کنند. هزاران انسان که در زندان محبوسند از سوی مقامات ایران تحت فشارند که به جرایم ناکرده اعتراف کنند. اقدام فوری شما در این مورد ضروری است.

شکنجه‌گران جمهوری اسلامی ماموریت دارند که با شکنجه‌های روحی وروانی بازداشت شدگان را به اعتراف هایی در تایید سناریوی از پیش اعلام شده توسط خامنه‌ای مبنی بر سازماندهی اعتراضات از ‌"خارج" مجبور سازند و به این ترتیب هجوم بی‌شرمانه و ددمنشانه‌ی خود علیه خیزش اعتراضی مردم را موجه جلوه دهند.

با تداوم اعتراضات، شعارها عليه رژيم حاکم پررنگ تر و مشخص تر شده و خواسته های معين شکل خواهند گرفت. مردم بدرستی به اين برداشت رسيده اند که برای رساندن صدای خود به گوش حکومتگران به خيابان ها بيآيند و مطالبات خود را فرياد کنند

ما چهار حزب و سازمان جمهوری‌خواه از مبارزات کارگران و مزدبگيران، از حق اعتصاب و اعتراض، حقوق سندیکائی، دستمزد مکفی، امنیت شغلی، برچيدن قراردادهای سفيد امضا و موقتی و برخورداری از تأمین اجتماعی کارآمد حمایت می‌کنیم، مخالفت خود را با کار کودکان و اعمال تبعیض عليه زنان کارگر ابراز می‌داریم و دستگيری و زندانی کردن فعالين کارگری را محکوم می‌کنیم.

نیروهای وابسته به حشد الشعبی، جنبش النجباء عراقی و گردان فاطمیون متشکل از افغانستانی‌های شیعه باید هر چه زودتر خاک ایران را ترک کنند. سکوت دولت روحانی و همچنین حمایت سفیر ایران در عراق از حضور این نیروها دنباله‌روی و همسویی این دولت بااراده‌ی رهبری و سپاه پاسداران را هر چه بیشتر آشکارتر ساخت. همچنین با اين اقدام بار دیگر مشکلات و خطرات برآمده از نهاد سپاه پاسداران و اقدامات ضد ملی این نهاد نمایان شد.