جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۷ اوت ۲۰۲۰

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

«میزگرد جمهوری خواهی» - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ آکوست ۲۰۲۰

میهمانان: آقایان صادق کار، تورج مرادی و هژیر عطاری

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

در گذر زمان: تفاهم نامه ی فروش ایران

موضوع نشست: تفاهم نامه ی فروش ایران

مهمانان: آقایان بهزاد کریمی و عطا هودشتیان

برنامه ای از رسول کناره فرد

چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟

مهمانان: آقایان همایون مهمنش، علی پورنقوی، هوتن رضایی و مزدک لیماکشی

میهمانان: خانم راحله طارانی و آقای ازیز دادیار

برنامه ای از رسول کناره فرد

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: خانم مریم پورتنگستانی آقایان بهمن مبشری، ساسان شرفی و مزدک لیماکشی

۱۸ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

 

میهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و هژیر عطاری

۴ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: خانم رُزا روزبهان و آقایان خسرو قدیری، رضا علوی و مزدک لیماکشی

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهرام مبشری، آرش اعلم، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان منصور فرهنگ، کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی

توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز مختاری، وهاب انصاری و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان