جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

«میزگرد جمهوری خواهی»

گفتگوی مزدک لیماکشی با آقایان: رضا علوی، بهروز خلیق و یدی قربانی

۱۲ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲ ژوئن ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

گفتگوی حسن زهتاب با آقایان بهزاد کریمی و فرهاد فرجاد

۵ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ می ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهروز خلیق، رضا علوی، مزدک لیماکشی

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ می ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان؛ بنیاد آزادی، اندیشه و بیان

میهمانان: علی مظاهری؛ وهاب انصاری؛ انور میرستاری

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

اول اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ آوریل ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهروز خلیق، فرهاد فرجاد، سام جعفریان و مزدک لیماکشی

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهروز خلیق و مزدک لیماکشی

۱۱ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ مارس ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان مهدی نخل احمدی، وهاب انصاری، حسن زهتاب

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲ مارس ۲۰۲۱

«میزگرد جمهوری خواهی»

 میهمانان: امیر ممبینی - مزدک لیماکشی

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ فوریه ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمان برنامه: علی پور نقوی عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۲۲ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ فوریه ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

یک توصیح: اطلاع یافتیم که متاسفانه نیمی از این برنامه به هنگام ضبط آن به دلیل مشکلات فنی، ضبط نشده است.