رفتن به محتوای اصلی

گودرز اقتداری

خلاقیتِ انقلابیِ کار(1) 01.01.2021 - 03:29
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 11 18.04.2020 - 01:18
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 10 10.04.2020 - 14:58
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 9 03.04.2020 - 20:40
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 8 27.03.2020 - 02:56
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 7 13.03.2020 - 22:07
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 6 07.03.2020 - 02:22
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 5 29.02.2020 - 01:28
اشتغال در اقتصاد سبز- بخش 4 22.02.2020 - 01:24
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 3 14.02.2020 - 21:54
اشتغال در اقتصاد سبز- بخش دوم 08.02.2020 - 02:29
اشتغال در اقتصاد سبز- بخش اول 31.01.2020 - 20:20
گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هیجدهم 25.01.2020 - 01:16
گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هفدهم 17.01.2020 - 23:18
دفترسوم - جنبش کارگری و مبارزه برای دمکراسی در نیجریه 17.01.2020 - 21:53
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش شانزدهم 27.12.2019 - 23:34
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش پانزدهم 20.12.2019 - 08:13
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش چهاردهم 13.12.2019 - 23:13
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم 06.12.2019 - 22:40
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش دوازدهم 23.11.2019 - 08:48
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش یازدهم 15.11.2019 - 19:33
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1)"- بخش دهم 08.11.2019 - 23:57
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش نهم 01.11.2019 - 23:05
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! (1) - بخش هشتم 25.10.2019 - 19:54
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! (1) - بخش هفتم 18.10.2019 - 22:18
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! (1) - بخش ششم 11.10.2019 - 22:56
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) - بخش پنجم 04.10.2019 - 23:24
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) - بخش چهارم 27.09.2019 - 23:14
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! " - بخش سوم 20.09.2019 - 00:19
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید![1]"- بخش دوم 13.09.2019 - 23:49
گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید (1)" 06.09.2019 - 21:54
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش پایانی 30.08.2019 - 01:06
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش دوازدهم 23.08.2019 - 23:21
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش یازدهم 16.08.2019 - 22:19
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش دهم 09.08.2019 - 03:18
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 02.08.2019 - 23:46
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 26.07.2019 - 01:52
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش هفتم 05.07.2019 - 12:34
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش ششم 28.06.2019 - 04:43
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش پنجم 21.06.2019 - 13:00
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش چهارم 14.06.2019 - 14:37
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش سوم 07.06.2019 - 01:02
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1 31.05.2019 - 06:50
جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش اول 25.05.2019 - 01:41
اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری- بخش پایانی 18.05.2019 - 00:22
اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری- بخش چهارم 10.05.2019 - 06:27
اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری - بخش سوم 03.05.2019 - 19:49
اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری- بخش دوم 26.04.2019 - 23:26
چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش پنجم و پایانی 12.04.2019 - 09:23
چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش چهارم 05.04.2019 - 13:05
چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ (بخش سوم) 29.03.2019 - 14:18
چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش دوم 15.03.2019 - 14:47
چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ 07.03.2019 - 23:48
جنبش کارگران ونزوئلا بر سر دوراهی - بخش 5 01.03.2019 - 12:44
جنبش کارگران ونزوئلا بر سر دوراهی- بخش 4 22.02.2019 - 16:31
جنبش کارگران ونزوئلا بر سر دوراهی بخش 3 15.02.2019 - 15:59
جنبش کارگران ونزوئلا بر سر دوراهی- بخش 2 08.02.2019 - 15:16
جنبش کارگران ونزوئلا بر سر دوراهی (بخش اول) 01.02.2019 - 00:47
اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس – بخش 4 01.02.2019 - 00:24
اتحادیه های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس - 3 24.01.2019 - 09:48
اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس - 1 03.01.2019 - 21:20
نوليبراليسم: ايده ای که جهان را بلعيد! 01.11.2017 - 13:25