جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

فایل‌های شنیداری گفتگوی پالتاکی 6 آبان 1397 برابر با 28 اکتبر 2018                                                                        

سخنرانان:

علی افشاری از همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 

حمید صدر از سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

بهروز خلقیق از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان: علی افشار، علی صدر، مزدک لیماکشی، بهروز خلیق

بحث و گفتگو دراتاق پالتاکی "گفتکوی سیاسی"

سخنرانان:                            

رئوف کعبی: فعال سیاسی؛ رضا علوی: نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی و مهدی فتاپور: تحلیل‌گر سیاسی