رفتن به محتوای اصلی

حزب چپ ایران - فرانسه

گزارشی از برگزاری جشن اومانیته و همزمانی آن با سالگرد جنبش "زن، زندگی، آزادی"! 19.09.2023 - 01:15
دعوت به شرکت در تظاهرات و راهپیمائی اول ماه مه در پاریس ! 29.04.2023 - 08:39
اطلاعیه: پشتیبانی از فراخوان سندیکاهای فرانسوی برای تظاهرات در حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران در پاریس 07.02.2023 - 18:48
از فراخوان سنديکاهای فرانسوی در اعتراض به تغيير نظام بازنشستگی حمايت می کنيم! 18.01.2023 - 21:58
اقدام تروریستی یک نژادپرست فرانسوی مایه ننگ بشریت ترقیخواه است 24.12.2022 - 13:48
دعوت به شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه سرکوب در ایران! 21.10.2022 - 21:54
از حرکات دموکراتیک در دفاع از جنبش مردم ایران پشتیبانی می کنیم! 29.09.2022 - 15:54
با شرکت در مراسم اول ماه مه پاریس  فریاد کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی مردم ایران را پر طنین کنیم! 30.04.2022 - 15:07
فراخوان به گردهمائی در پاریس: در پشتیبانی از خواست های کارگران اعتصابی نفت! 03.07.2021 - 20:23
دعوت به شرکت در گردهمائی اعتراضی 17.09.2020 - 19:26
دعوت به گردهم ایی برای بزرگداشت قربانیان سقوط هواپیما و خیزش آبانماه 14.01.2020 - 23:21
غُرفه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در جشن اومانیته! 08.09.2019 - 00:11
گزارشی از جنبش جلیقه زردها در فرانسه 20.12.2018 - 22:08
یاد بهمن امینی گرامی باد! 17.11.2018 - 21:55