چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

محمدعلی عمویی

بحث و گفتگو با محمدعلی عمویی                                                                                                                        

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 18 آبان 1397 برابر با 9 نوامبر 2018 انجام شده است