چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

ناصر زرافشان

 

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

میهمان این هفته: دکتر ناصر زرافشان – از چهره های سرشناس جنبش چپ در ایران، حقوقدان، نویسنده و مترجم، و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

 

از همان آغازسال که تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون موافقت و حضور نمایندۀ آنان، و فقط با حضور نمایندۀ دولت و نمایندۀ کارفرمایان تعیین شد، این جهت­گیری آشکار بود. در شرایطی که نرخ تورّم از سوی بانک مرکزی در سال گذشته 2/ 41 درصد و حداقل مایحتاج یک خانوادۀ سه نفره کارگری چهار میلیون تومان اعلام شده است، حداقل دستمزد برای سال جاری را یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان تعیین کرده ­اند.

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۴ بهمن ۹۸ برابر با۲۴ ژانویه ۲۰۲۰

میهمان برنامه: دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان، نویسنده مترجم و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه سوم خرداد ۱۳۹

میهمان این هفته: دکتر ناصر زرافشان، از چهزه‌های سرشناس جنبش چپ ایران، حقوقدان، نویسنده، مترجم و از اعضای برجسته هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

 

بحث و گفتگو با دکتر ناصر زرافشان                                                                                                                                        

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 16 آذرماه 1397 برابر با 7 دسامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر ناصر زرافشان                                                                                                                       

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 4 آبان 1397 برابر با 26 اکتبر 2018 انجام شده است.