جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۹

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یک ویدئو کلیپ از گرو کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در ارتباط با 25 نوامبر روز جانی مبارزه با حشونت علیه زنان!

رژیم جمهوری اسلامی این زنان را به خاطر مبارزه آنان برای عدالت و آزادی و رفاه مردم،دستگیر و زندانی کرده است! گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

رضا خندان در رابطه با اظهارات قاضی"مقیسه" می‌گوید: نه در پرونده گذشته و نه در پرونده اخیر نسرین ستوده اتهام «توهین به رهبری» وجود نداشته و آنچه قاضی مقیسه می‌گوید، واقعیت ندارد. صدور حکم تازۀ نسرین ستوده در حالی صورت گرفته است که تنها چند روز از به ریاست قوۀ قضائیه رسیدن ابراهیم رئیسی عضو تیم چهارنفرۀ مرگ در سال 67 می‌گذرد.

سخنرانی ها:

 

چهار دهه مهاجران ايرانی در آلمان و کتاب خوانی؛ ناهيد کشاورز- نويسنده و فعال حقوق زنان                                                                   

اسلام سياسی و زنان؛ ناهيد نصرت- فعال حقوق زنان

اهمیت و نقش مشارکت سیاسی زنان در مبارزه علیه تبعیض؛ فرزانه عظیمی – عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

صدای زهرا نویدپور هستیم! کلیپ گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در حمایت از : صدای زهرا نویدپور هستیم! نه، به تجاوز

دستگیری خیل عظیمی از زنان آزاده و دختران کم سن و سال کشورمان، نشان می دهد که جمهوری اسلامی نه تنها نمی خواهد به خواست آنان پاسخ دهند، بلکه مصمم است که هر حرکت آزادی خواهانه و حق طلبانه‌ای را سرکوب کند.

برخلاف خواست و تمایل حکومتگران که به اشکال گوناگون به اعمال خشونت علیه زنان دست‌زده‌اند، زنان کشور ما در طی چهار دهۀ گذشته نشان داده‌اند که برای رسیدن به حقوق اولیه خود از پیگیرترین اقشار جامعه‌اند.