رفتن به محتوای اصلی

گروه کار زنان حزب چپ ایران

سیمای نوین هشت مارس با «زن، زندگی، آزادی»! صوتی 09.03.2023 - 09:39
سیمای نوین هشت مارس با «زن، زندگی، آزادی»! 07.03.2023 - 19:21
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد 14.12.2022 - 23:36
دست در دست یکدیگر، علیه خشونت بر زنان! 24.11.2022 - 23:31
image-20220802195817-1
ننگ بر شما ای "اعتراف گیران"! 02.08.2022 - 19:57
حمله وحشیانه عوامل حکومت به بانو گوهر عشقی را محکوم می کنیم! 13.12.2021 - 09:24
برای محو خشونت علیه زنان،یک صدا شویم 24.11.2021 - 22:18
عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، توهین است به زنان ایران! 06.05.2021 - 01:41
جامعه همجنسگرایان،ترانس ها و کونیرها در ایران و خارج از مرز 17.03.2021 - 12:45
گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زنان از طرف گروه کار زنان حزب 08.03.2021 - 21:12
روز جهانی زنان 8 مارس بر شما گرامی باد! 08.03.2021 - 17:33
بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن 06.03.2021 - 11:55
برای پایان دادن به تبعیض و نابرابری علیه زنان کشور همصدا شویم! 06.03.2021 - 00:07
25 نوامبر روز جهانی نه به خشونت علیه زنان 25.11.2020 - 11:09
برای محو خشونت علیه زنان،یک صدا شویم 25.11.2020 - 10:43
دست در دست یکدیگر به خشونت علیه زنان پایان دهیم !فایل صوتی 23.11.2020 - 13:56
دست در دست یکدیگر به خشونت علیه زنان پایان دهیم ! 22.11.2020 - 20:50
کمپین علیه خشونت ناموسی 02.09.2020 - 19:31
سکوت در برابر تجاوز و آزار جنسی، به زیان جامعه است! 29.08.2020 - 23:19
نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران 30.06.2020 - 23:19
نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران 15.06.2020 - 21:58
نقش و تأثیر قوانین در زندگی زنان! 18.05.2020 - 09:19
خشونت علیه زنان در شرایط قرنطینه 19.04.2020 - 23:35
تبريك نوروزى گروه كار زنان به مناسبت سال ١٣٩٩ خورشيدي 20.03.2020 - 02:07
خشونت والدین بر فرزندان؛ کودک همسری و حجاب اجباری! 18.03.2020 - 21:06
خشونت والدین بر فرزندان؛ کودک همسری و حجاب اجباری! 16.03.2020 - 02:57
مادران سرزمینم سوگوارند! 02.01.2020 - 05:43
نه به خشونت علیه زنان! 23.11.2019 - 20:23
نه به قوانین زن ستیزجمهوری اسلامی 12.08.2019 - 22:56
زنان در بند جمهوری اسلامی 03.08.2019 - 11:24
زنان در بند 02.08.2019 - 13:50
اطلاعیه گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اعتراض به صدور حکم جدید برای خانم نسرین ستوده! 17.03.2019 - 13:41
در اعتراض به صدور حکم جدید برای خانم نسرین ستوده! 16.03.2019 - 23:00
به مناسبت فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن! 05.03.2019 - 10:18
8 مارس روز جهانی زن گرامی باد! 25.02.2019 - 21:22
نه، به تجاوز 22.01.2019 - 01:09
مقامات جمهوری اسلامی باید به آزار و حبس فعالان سیاسی - مدنی و تمامی زنان زندانی عقیدتی خاتمه دهند! 03.01.2019 - 21:48
مقامات جمهوری اسلامی باید به آزار و حبس فعالان سیاسی - مدنی و تمامی زنان زندانی عقیدتی خاتمه دهند! 03.01.2019 - 08:18
به اعمال هر نوع خشونت علیه زنان پایان دهید! 21.11.2018 - 19:22
به مناسبت 25 نوامبر، «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» 20.11.2018 - 21:26
یاد و خاطرۀ پروین بختیار نژاد گرامی باد! 11.10.2018 - 22:03
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط فعالین زن هستیم! 01.10.2018 - 20:01