گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

13.12.2021 - 09:24 حمله وحشیانه عوامل حکومت به بانو گوهر عشقی را محکوم می کنیم!
24.11.2021 - 22:18 برای محو خشونت علیه زنان،یک صدا شویم
06.05.2021 - 01:41 عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، توهین است به زنان ایران!
17.03.2021 - 12:45 جامعه همجنسگرایان،ترانس ها و کونیرها در ایران و خارج از مرز
08.03.2021 - 21:12 گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زنان از طرف گروه کار زنان حزب
08.03.2021 - 17:33 روز جهانی زنان 8 مارس بر شما گرامی باد!
06.03.2021 - 11:55 بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن
06.03.2021 - 00:07 برای پایان دادن به تبعیض و نابرابری علیه زنان کشور همصدا شویم!
25.11.2020 - 11:09 25 نوامبر روز جهانی نه به خشونت علیه زنان
25.11.2020 - 10:43 برای محو خشونت علیه زنان،یک صدا شویم
23.11.2020 - 13:56 دست در دست یکدیگر به خشونت علیه زنان پایان دهیم !فایل صوتی
22.11.2020 - 20:50 دست در دست یکدیگر به خشونت علیه زنان پایان دهیم !
02.09.2020 - 19:31 کمپین علیه خشونت ناموسی
29.08.2020 - 23:19 سکوت در برابر تجاوز و آزار جنسی، به زیان جامعه است!
30.06.2020 - 23:19 نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران
15.06.2020 - 21:58 نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران
18.05.2020 - 09:19 نقش و تأثیر قوانین در زندگی زنان!
19.04.2020 - 23:35 خشونت علیه زنان در شرایط قرنطینه
20.03.2020 - 02:07 تبريك نوروزى گروه كار زنان به مناسبت سال ١٣٩٩ خورشيدي
18.03.2020 - 21:06 خشونت والدین بر فرزندان؛ کودک همسری و حجاب اجباری!
16.03.2020 - 02:57 خشونت والدین بر فرزندان؛ کودک همسری و حجاب اجباری!
02.01.2020 - 05:43 مادران سرزمینم سوگوارند!
23.11.2019 - 20:23 نه به خشونت علیه زنان!
12.08.2019 - 22:56 نه به قوانین زن ستیزجمهوری اسلامی
03.08.2019 - 11:24 زنان در بند جمهوری اسلامی
02.08.2019 - 13:50 زنان در بند
17.03.2019 - 13:41 اطلاعیه گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اعتراض به صدور حکم جدید برای خانم نسرین ستوده!
16.03.2019 - 23:00 در اعتراض به صدور حکم جدید برای خانم نسرین ستوده!
05.03.2019 - 10:18 به مناسبت فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن!
25.02.2019 - 21:22 8 مارس روز جهانی زن گرامی باد!
22.01.2019 - 01:09 نه، به تجاوز
03.01.2019 - 21:48 مقامات جمهوری اسلامی باید به آزار و حبس فعالان سیاسی - مدنی و تمامی زنان زندانی عقیدتی خاتمه دهند!
03.01.2019 - 08:18 مقامات جمهوری اسلامی باید به آزار و حبس فعالان سیاسی - مدنی و تمامی زنان زندانی عقیدتی خاتمه دهند!
21.11.2018 - 19:22 به اعمال هر نوع خشونت علیه زنان پایان دهید!
20.11.2018 - 21:26 به مناسبت 25 نوامبر، «روز جهانی منع خشونت علیه زنان»
11.10.2018 - 22:03 یاد و خاطرۀ پروین بختیار نژاد گرامی باد!
01.10.2018 - 20:01 ما خواهان آزادی بدون قید و شرط فعالین زن هستیم!