شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

با توجه به پیام اینستاگرامی «بنیاد ستار بهشتی» که در آن نوشته شده است: یک ماه پیش و در جریان بازداشت خانوادگی گوهر عشقی، سحر بهشتی، و همسرش مصطفی اسلامی و فرزندان‌شان، ماموران رسماً اعلام می‌کنند که "همه در زندان و زیر شکنجه کشته نمی‌شوند، برخی در تصادف یا نزاع و یا حوادث از بین خواهند رفت"؛ می‌ توان نتیجه گرفت که فعالیت این بانوی بزرگوار در دادخواهی از قتل فرزندش، ستار بهشتی خشم آمران و عاملان این قتل را برانگیخته و از اینطریق تهدیدها را از گفتار به چنین اعمال وحشیانه ای ارتقاء داده اند.

نا گفته پیداست که این انتخاب، نه بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه ایران و وضعیت بسیار دشواری که حکومت جمهوری اسلامی به زنان کشورمان تحمیل کرده است، بلکه با نظر داشت مصلحت های سیاسی، صورت گرفته است. هر چند در برخی رسانه ها در توجیه این انتخاب، به نبود کاندیدای دیگر از منطقه آسیا، اشاره شده است، اما این نمیتواند توجیهی باشد به چنین انتخابی که به جز توهین به زنان آزاده ایرانی، توصیف دیگری برای آن نمی توان یافت.

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار کرد

میهمان برنامه : سعیده سعادت - پژوهشگر حوزه زنان و برابری جنسیتی

زمان برنامه : سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۲۱

ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، ساعت ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

 

وجود غیرقابل انکار هزاران زن که پا به پای همکاران مردشان در مراکز درمانی که در نبردی طاقتفرسا با پیامدهای ویروس کرونا، تا حد تقدیم جانهای عزیزشان نیز از پای ننشستند، گواه و تأکیدی است بر اهمیت این حضور در اجتماع و نقش کلیدی زنان در مواجهه با پدیدههایی که سلامت و تندرستی مردم کشور را مورد تهاجم قرار می‌دهند.