مجید عبدالرحیم پور

 در پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی خلق ایران (بهمن ۱۳۴۹) و چهل و سومین سالگرد انقلاب (بهمن ۱۳۵۷) 17.02.2022 - 21:50
٨ تیر روز شهادت رفقا حمید اشرف و ۹ تن از یاران (مجید عبدالرحیم پور) 02.07.2021 - 12:24
پیام دعوت مجید عبدالرحیم پور به تحریم انتخابات نمایشی 15.06.2021 - 12:10
ایران برای همه ایرانیان هرلحظه و همیشه! 07.06.2021 - 13:46
انتخابات آزاد در ر راستای گذار به دمکراسی ، نیاز مبرم جامعه ما است. (1) 25.05.2021 - 21:16
جنبش فدائی خلق ایران : چرخه جستجو ــ نوجویی ــ بازنگری 10.02.2021 - 16:36
گفتگو با مجید عبدالرحیم پور بمناسبت پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائی 09.02.2021 - 17:49
درباره رفع پایدار تحریم‌ها وفشار اقتصادی بر مردم 05.01.2021 - 23:31
گفته ام و بازهم تکرار می کنم: بزرگترین خطای ما مبارزه مسلحانه بود! 29.06.2020 - 01:38
درباره انتخابات دوم اسفند 20.02.2020 - 19:14
علل گسترش خشونت فیزیکی و کلامی در فضاهای واقعی ومجازی 20.10.2019 - 14:03
ایجاد امید، اعتماد، همبستگی و اراده ملی در راه گذار به دمکراسی! 10.10.2019 - 09:42
سخنان مجید عبدالرحیم پور در راستای برنامه حزب 10.07.2019 - 15:05
آزادی و دمکراسی مرکزی ترین مساله و نیاز جامعه ما بوده وهست! 14.02.2019 - 23:46
امکان گذار به دمکراسی و ارتقای ایران به کشور و جامعه توسعه یافته پایدار 17.01.2019 - 23:29
امکان گذار به دمکراسی و ارتقای ایران به کشور و جامعه توسعه یافته پایدار 08.01.2019 - 23:46
آقای خاتمی! به مردم بپیوندید وتکیه کنید! 10.08.2018 - 00:29
فردا دیر است! 01.07.2018 - 15:03
دمکراسی مدرن فربه تر از پادشاهی است (بخش دوم) 16.05.2018 - 09:38
دمکراسی مدرن فربه تر از پادشاهی است (بخش اول)* 09.05.2018 - 09:22
وحدت محصول تغییرات ایدئولوژیک، تئوریک، سیاسی و سازمانی است 13.04.2018 - 19:16
در ضرورت تشکیل احزاب مدرن دمکراتیک برای تغییر و تحولات دمکراتیک در جامعه 29.03.2018 - 11:32
همکاری و همبستگی ملی حول گذار مسالمت آمیز به دمکراسی 09.03.2018 - 21:45
بی‌عدالتی به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است 07.02.2018 - 13:58
دیو چو بیرون رود، فرشته در آید؟! 24.01.2018 - 13:33
حکومت به جنگ نیاز دارد، ما به جنگ نیازمند نیستیم 03.01.2018 - 22:52
آینده سرمایه داری در پرتو تغییرات تکنولوژیکی 15.12.2017 - 10:24
آزادی و دمکراسی هم راه و هم هدف ماست 19.11.2017 - 13:54
نقدی به برخی بنیادهای نظری سابق خود 08.10.2017 - 00:24