دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

نامه‌ها

ما، حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را متعلق به ياران فدائی و دیگر نیروهای چپ ایران می‌دانیم و اين انتظار را داريم که شما پشتيبان حزب باشيد، در تقويت آن بکوشيد و در اشاعه ديدگاه و سیاست‌های آن نقش ايفا کنيد. حزب چپ در پرتو حمايت و فعاليت شما قادر خواهد شد که در ميان کارگران، معلمان، زحمتکشان شهر روستا، زنان، دانشجویان و طبقه متوسط جديد حضور گسترده پيدا کند و در سپهر سياسی کشور جايگاه درخور بيابد.

بی‌تردید اعتراضات گسترده‌تری نیز درراه است. چراکه اکنون زحمتکشان به‌خوبی دریافته‌اند که بی‌عدالتی، غارت و چپاول دست رنج آنان تنها به نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و هپکو اراک محدود نمی‌شود و تمامی مزدبگیران جامعه را در بر می‌گیرد . پس اعتراض به ستم و استبداد باید به کارزاری سراسری تبدیل شود. همان‌گونه که دانشجویان شجاع دانشگاه تهران نیز فریاد " از هفت‌تپه تا تهران - فردا تمام ایران" سر دادند.

حزب چپ چک سفیدی به این مجموعه نداده که تنها با آن‌ها همکاری نماید، بلکه می‌باید به‌طور موازی تلاش کند در جبهه‌های دیگر هم یا به تشکل‌های موجود و یا تشکل‌هایی که به وجود خواهند آمد بپیوندد.

در این میان نقش اصلاح‌طلبان گواهی بارز بر روحیه‌ی محافظه‌کارانه و چشم بربستن‌شان بر این نبرد طبقاتی بود. ایشان مهر سنگین سکوت بر لب زدند و این حقیقت خودناخواسته همگرایی‌شان را در چالش عدالت‌طلبانه‌ی کارگران با حاکمیت ارتجاعی و ضدکارگری آشکار کردند. 

مسابقه برای از حفظ بودن کاپیتال نیست. حتی صحبت این نیست که واقعیت جامعه با دولت و انقلاب چقدر همخوانی دارد و مطابق ان اکنون چه باید کرد. صحبت این است که چقدر جامعه را می‌شناسی و بادرد آن آشنایی.

اشترانی نسلی از مبارزین را در بروجرد تربیت کرد، که نام‌های آنان در عرضه مبارزاتی ایران فراموش نخواهند شد؛ گروه «آرمان خلق» که مقاومت دلیرانه شان درزیر شکنجه در آن سالها بازتاب وسیعی داشت و همایون کتیرایی، شاخص‌ترین چهره این گروه، به عنوان نماد مقاومت شهرت یافتند.

ملت ما هنوزتحزب گرایی را تجربه نکرده و این وظیفه ماست که هم مردم را با تحزب اشنا کنیم و نشان بدهیم که چگونه چنین افراد یا سازمانهایی که هیچ برنامه ای ارایه نمی دهند خواسته یا ناخواسته به کجا کشیده می شوند و سرانجام این ملت ایران است که بهای نبود تحزب را می پردازد به سنگین ترین قیمت که برابر با نابودی کشور به تمام معنی است.

برای من فرقی نمیکند تو بروی مسکو، دست به دامن پوتین(که رفتی) یا واشنگتن و پاچه خواری ترامپ، من میخواهم زندگی کنم، بدون مرگ بر این و آن گفتن ، بدون دنیا به اخرت فروختن، بدون فکر کردن به روایات قرن اول هجری، تو میخوای انتقام حسین را امروز از مردم عربستان بگیری با تجهیز حوثی های یمن و هی کربلا کربلا گفتن! سردار چه را به چه ربط میدهی!؟

سردی روابط میان آمریکا و پاکستان، و تیرگی روابط با ایران، تنها راه برای تقویت لجستیکی از راه خشکی نیروهای آمریکایی در افغانستان، ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی و در رأس آن‌ها ازبکستان و قزاقستان به‌مثابه 2 کشور نیرومند این منطقه را، برای آمریکا در اولویت و اهمیت استراتژیک قرار می‌دهد.

بسیاری از روانشناسان و منتقدان اجتماعی، عامل عمدۀ تن‌فروشی را به درستی فقر مالی می‌دانند. طبق آمار، تنها کمتر از یک درصد از زنان تن‌فروش از کار خود لذت می‌برند. این افراد در زمُرۀ بیماران جنسی قرار دارند که نیازمند روان‌کاوی و روان‌درمانی‌اند.