چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

سیروس مددی

دعوت به برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۱۸ مهر ( ۹ اکتبر) ساعت ۹ شب به وقت ایران

میهمان برنامه: رفیق سیروس مددی - پژوهشگر و از اعضای حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

این سری جلسات پرسش و پاسخ هر هفته همزمان در کانال و گروههای مختلف تلگرامی برگزار میشوند. از جمله در گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان:

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXKtG1wd9XsQwA

برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹٨

میهمان این هفته: سیروس مددی، مترجم و پژوهشگر تاریخ نهضت آذربایجان

بحث و گفتگو با سیروس مددی                                                                                                                                 

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 23 آذرماه 1397 برابر با 14 دسامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با سیروس مددی، در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 1397 برابر با 15 ژوئن 2018 انجام شده است