رفتن به محتوای اصلی

نیم‌نگاه

درسهای اعتراضات سالگرد جنبش انقلابی 19.09.2023 - 01:00
شگفتی قابل انتظار 11.09.2023 - 22:15
تداوم نبرد علم و جهل در دانشگاە ها 04.09.2023 - 01:31
کارگری یا دویدن روی مین 25.08.2023 - 02:55
سلسله مراتبی برای چوب زدن زاغ سیاه مردم 21.08.2023 - 22:24
در بارۀ اظهارات اوئن 16.08.2023 - 23:51
مفری در تنگنا 09.08.2023 - 23:47
مسئلۀ سهل و ممتنع میدان آرش 03.08.2023 - 22:15
جنگ جامع علیه "بی حجابی" 28.07.2023 - 22:43
هرج و مرج در رژیم یا آزمایش افکار عمومی؟ 19.07.2023 - 19:18
تصویری گویا از آنچه در ویلنوس گذشت! 13.07.2023 - 11:56
رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز 10.07.2023 - 15:51
محکومیت توماج بە انزجار و اعتراض بیشتر مردم از رژیم می انجامد! 06.07.2023 - 17:27
هزینە از طبیعت و جیب مردم، برای کسب سود 04.07.2023 - 11:52
شورش واگنر و جنگ اوکراین 01.07.2023 - 14:11
ماشین کشتار 26.06.2023 - 21:54
آیا اصلاحات برمیگردد؟ 24.06.2023 - 10:20
تشدید پیگرد فعالین صنفی معلمان جلوە دیگری از شکست سیاست سرکوب است! 18.06.2023 - 22:05
به مناسبت "روز جهانی مبارزه با کار کودکان" 12.06.2023 - 21:42
خشم خامنەای از ترس و شکست است! 07.06.2023 - 10:43
توافق؟ موقت یا سیال؟ 31.05.2023 - 22:37
پیام انتخابات ترکیه برای دوران گذار از جمهوری اسلامی 28.05.2023 - 22:35
یکی می مرد ز درد بینوایی یکی می گفت رآکتور اتمی می خواهی! 27.05.2023 - 15:09
بازهم گروگانگیری جواب داد! 26.05.2023 - 16:01
نظم جدید خاورمیانه 20.05.2023 - 22:41
متحدانە، فارغ از اختلافات سیاسی، برای متوقف کردن اعدام ها اقدام کنیم! 18.05.2023 - 13:35
بازداشت کارگران اعتصابی، باعث توقف اعتصابات نخواهد شد! 15.05.2023 - 11:49
جنبش معلمان زندە و پویندە و نیرومند، بە رغم سرکوبها بە راە خود ادامە می دهد! 09.05.2023 - 15:43
ابر تورم حرف نشنو پشت دروازە کشور 08.05.2023 - 20:17
گران کردن نان بە اعتراضات اجتماعی دامن خواهد زد! 04.05.2023 - 12:59
ترسشان از یکی شدن مردم است! 29.04.2023 - 10:33
بحران مسکن و راە کارهای بی سرانجام حکومت 26.04.2023 - 20:56
از اعتصابهای کارگران حمایت کنیم! 22.04.2023 - 11:02
بایکوت مدارس، پاسخی درخور بە ادامە جنایت تروریستهای حکومتی! 16.04.2023 - 11:29
"عفو"سرپوشی برای ادامە سرکوب! 13.04.2023 - 22:29
استیصال بی حجاب 09.04.2023 - 21:03
آب رفتە‌ی حجاب اجباری را نمی‌توان بە جوی برگرداند! 03.04.2023 - 23:00
حکمی که صدور آن در خدمت صلح نبود! 23.03.2023 - 10:57
خسته از بی‌رنگی تکرار 21.03.2023 - 22:39
در جام جهان نما 19.03.2023 - 01:24
تصویب قوانین ارتجاعی زن ستیزانە سد راە جنبش نخواهد شد! 16.03.2023 - 11:40
چین برندۀ اصلی توافق ایران و عربستان 13.03.2023 - 22:32
۸ مارس و تلما کابررا پرز 08.03.2023 - 21:52
بازگشت پیروزمندانە جنبش بە خیابان در قالبی نو! 07.03.2023 - 16:17
پوکر روباز متقابل 06.03.2023 - 00:50
نیم نگاهی به مسمومیت زنجیره ای، تروریسم دولتی، نهی از منکر، و سکولاریسم 01.03.2023 - 21:17
عوامل حملات شیمیایی بە دختران دانش آموز حکومتی هستند! 27.02.2023 - 12:32
صدائی که نیست! 25.02.2023 - 01:00
ارجاعی به گارباچف 20.02.2023 - 09:27
هند! تو هم؟ 19.02.2023 - 00:48
کنفرانس امنیتی مونیخ برای تعیین آلترناتیو؟! 18.02.2023 - 18:21
بیانیه‌ی تاریخی 17.02.2023 - 08:55
یک بستر و دو رؤیا 15.02.2023 - 00:07
بگذار جمهوری اسلامی «عفو» بنامد 11.02.2023 - 00:53
گسل بین رژیم و مردم ترمیم پذیر نیست! 09.02.2023 - 12:43
برندگان جنگ اوکراین 08.02.2023 - 00:04
«برای نجات ایران» 04.02.2023 - 23:49
نبرد در دو جبهه، علیه حملۀ پهپادی 30.01.2023 - 23:23
افول ستارۀ بخت داوس 27.01.2023 - 23:35
«مجمع گفت‌و‌گوی تهران» ، در جستجوی راه حل یا تبلیغات!‌ 25.01.2023 - 12:44
پس سفر وزیر دفاع سوریه به ایران 25.01.2023 - 12:24
درماندگی حکومت از کنترل قیمت‌ها و سیلی کە در راە است!  24.01.2023 - 19:54
شاخص امور خارجه 20.01.2023 - 23:45
سیاست تهدید و ترور و گروگانگیری دیگر کسی را نمی ترساند! 19.01.2023 - 00:03
ضرورت رهبری‎ 16.01.2023 - 21:59
ناکارآیی و فساد علت بحران گاز است! 15.01.2023 - 13:46
صلای تهنیت و موجبی برای؟؟ 10.01.2023 - 20:27
تقلای عبث 09.01.2023 - 19:58
تنها "غرب" و چین و روسیه نیستند 07.01.2023 - 23:23
"ساعت شمار" 06.01.2023 - 23:50
کسی که باد بکارد، توفان درو خواهد کرد 05.01.2023 - 23:21
توصیه به "فمینیستهای اسلامی" 04.01.2023 - 23:44
درۀ عمیق آشکار در گزارش رسمی وزارت کار 03.01.2023 - 23:45
نیم نگاهی به دنیای سپاه 02.01.2023 - 21:20
دو رویداد، دو مکتب 31.12.2022 - 23:38
تردید پنهانی 30.12.2022 - 23:43
دشواری خروج از سوریه 29.12.2022 - 23:16
پیامدهای "زبان سرخ" 28.12.2022 - 23:47
گاهشمار "یک اتفاق ساده" 27.12.2022 - 14:10
بومرنگی از سر "واقعبینی" 26.12.2022 - 22:10
نشانه 25.12.2022 - 14:56
پهپاد "انتحاری" 23.12.2022 - 23:47
حکومت "اسلامی" اسرائیل 22.12.2022 - 22:37
اردوغان: حذف رقبا در انتخابات آینده به کمک قوه قضاییه 21.12.2022 - 23:58
کنفرانس درمانی 20.12.2022 - 23:16
نیم نگاهی به سوریه 19.12.2022 - 23:35
پنهانکاری، سفسطه، دروغ، اعتراف 17.12.2022 - 23:05
در لزوم شجاعت سیاسی 16.12.2022 - 23:11
مسخ محاکمه 15.12.2022 - 22:41
حالا اخراج از کمیسیون مقام زن 14.12.2022 - 23:51
دنائت از سر استیصال 13.12.2022 - 22:52
در سوگ مجیدرضا رهنورد 12.12.2022 - 23:43
روزی که جمهوری اسلامی با درد خویش آشنا نشد 11.12.2022 - 23:12
مقامات جمهوری اسلامی بخوانند! 09.12.2022 - 23:49
امروز را به یاد بسپار! 08.12.2022 - 23:37
شباهت 07.12.2022 - 21:24
اعتصاب سە روزە تمرین موفقی برای اعتصاب عمومی 06.12.2022 - 21:31
محاسبه و آشفتگی 05.12.2022 - 23:41
آری، گشت ارشاد تعطیل شد، تعطیل! 04.12.2022 - 22:54
رمزگشائی از بیانیۀ شورای امنیت کشوری 03.12.2022 - 23:53
بیله دیگ، بیله چغندر 02.12.2022 - 23:28
اعلامیه ای که باید خطوط سفیدش را خواند 01.12.2022 - 23:41
برای مقابله با ارعاب و انتقام 30.11.2022 - 23:49
بازی تمام شد، جنبش ادامه دارد 29.11.2022 - 23:13
توهم غریب 28.11.2022 - 23:33
تجاهل امریکا، جهل جمهوری اسلامی 26.11.2022 - 23:27
شادی بر متن اندوه! 25.11.2022 - 21:18
کمیتۀ حقیقت یاب 24.11.2022 - 23:51
صدای ناشنیدۀ مردم 23.11.2022 - 23:48
کردستان، چشم و چراغ ایران! 22.11.2022 - 21:45