رفتن به محتوای اصلی

گروه کار کارگری حزب چپ ایران

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٥٠ 29.11.2023 - 18:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٩ 23.11.2023 - 06:58
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٨ 15.11.2023 - 18:29
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٧ 08.11.2023 - 21:34
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٦ 02.11.2023 - 16:35
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٥ 25.10.2023 - 19:58
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٤ 18.10.2023 - 21:49
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٣ 11.10.2023 - 13:13
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٢ 04.10.2023 - 20:57
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤١ 27.09.2023 - 20:29
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٠ 20.09.2023 - 21:22
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٩ 14.09.2023 - 10:01
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٨ 07.09.2023 - 13:18
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٧ 30.08.2023 - 21:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٦ 23.08.2023 - 21:38
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٥ 16.08.2023 - 19:49
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٤ 09.08.2023 - 15:33
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٣ 02.08.2023 - 22:00
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٢ 27.07.2023 - 09:36
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣١ 19.07.2023 - 21:32
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٠ 13.07.2023 - 19:14
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٩ 05.07.2023 - 17:14
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٨ 28.06.2023 - 21:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٧ 22.06.2023 - 20:40
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٦ 14.06.2023 - 22:03
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٥ 08.06.2023 - 17:59
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٤ 01.06.2023 - 12:34
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٣ 24.05.2023 - 20:36
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٢ 19.05.2023 - 10:00
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢١ 11.05.2023 - 19:39
در بارۀ تضمین اشتغال 09.05.2023 - 20:52
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە٢٢٠ 28.04.2023 - 07:11
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٩ 26.04.2023 - 10:54
به فعالان و سازمانهای کارگری 24.04.2023 - 22:10
با الهام از درسهای جنبش انقلابی بە استقبال روز جهانی کارگر برویم (صوتی) 24.04.2023 - 14:41
با الهام از درسهای جنبش انقلابی بە استقبال روز جهانی کارگر برویم 19.04.2023 - 22:29
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٨ 19.04.2023 - 21:22
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٧ 13.04.2023 - 09:57
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٦ 05.04.2023 - 22:37
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٥ 23.03.2023 - 21:13
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٤ 15.03.2023 - 21:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٣ 08.03.2023 - 20:15
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٢ 01.03.2023 - 20:38
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١١ 22.02.2023 - 20:03
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە٢١٠ 15.02.2023 - 22:44
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٩ 09.02.2023 - 20:52
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٨ 01.02.2023 - 22:19
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٧ 25.01.2023 - 17:25
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٦ 18.01.2023 - 22:06
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٥ 11.01.2023 - 22:25
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٤ 04.01.2023 - 22:27
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٣ 29.12.2022 - 17:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٢ 28.12.2022 - 13:10
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠١ 14.12.2022 - 19:45
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٠ 07.12.2022 - 22:09
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٩ 01.12.2022 - 10:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٨ 24.11.2022 - 09:52
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٧ 16.11.2022 - 22:42
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٦ 09.11.2022 - 23:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٥ 03.11.2022 - 07:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٤ 27.10.2022 - 10:35
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٣ 20.10.2022 - 12:14
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٢ 12.10.2022 - 20:48
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩١ 06.10.2022 - 15:06
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٠ 28.09.2022 - 23:53
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٩ 20.09.2022 - 19:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٨ 13.09.2022 - 21:03
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٧ 06.09.2022 - 21:44
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٦ 31.08.2022 - 21:35
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٥ 23.08.2022 - 19:18
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٤ 15.08.2022 - 20:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٣ 09.08.2022 - 21:39
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٢ 02.08.2022 - 19:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٨١ 26.07.2022 - 08:03
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٨٠ 19.07.2022 - 19:13
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٩ 12.07.2022 - 19:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٨ 05.07.2022 - 21:25
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٧ 28.06.2022 - 17:19
image-20220624235601-1
پیگرد فعالان تشکل‌های صنفی و تشدید فشار برای گرفتن اعترافات اجباری را محکوم می‌کنیم 27.06.2022 - 18:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٦ 21.06.2022 - 22:04
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٥ 13.06.2022 - 20:05
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٤ 07.06.2022 - 10:59
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٣ 01.06.2022 - 00:05
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٢ 24.05.2022 - 22:32
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧١ 17.05.2022 - 21:01
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٠ 10.05.2022 - 21:50
image-20220429195604-1
گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته 29.04.2022 - 23:35
در بارۀ تعاونیها 29.04.2022 - 22:18
در بارۀ کار بی ثبات 29.04.2022 - 21:15
اول ماه مه گرامی باد!
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٦٩ 29.04.2022 - 20:14
image-20220429201742-1
گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته 29.04.2022 - 20:14
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٨ 26.04.2022 - 01:11
با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم 22.04.2022 - 23:25
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٧ 20.04.2022 - 21:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٦ 12.04.2022 - 21:52
با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم 12.04.2022 - 21:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٥ 05.04.2022 - 11:15
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٤ 28.03.2022 - 21:52
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٣ 22.03.2022 - 19:48
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٢ 14.03.2022 - 22:26
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦١ 07.03.2022 - 23:04
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٠ 01.03.2022 - 22:02
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٩ 21.02.2022 - 19:48
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٨ 15.02.2022 - 16:38
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٧ 07.02.2022 - 19:56
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٦ 31.01.2022 - 18:21
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٥ 24.01.2022 - 19:02
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٤ 17.01.2022 - 18:04
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٣ 10.01.2022 - 19:46
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٢ 03.01.2022 - 19:30