رفتن به محتوای اصلی

پرویز نویدی

لزوم قراردادن "سپاه پاسداران"در لیست گروههای ترویستی 20.01.2023 - 22:56
مصاجبه پرویز نویدی: جهانی شدن جنبش زن زندگی آزادی ،نتیجه مقاومت زنان و مردان در داخل کشور است 17.01.2023 - 19:00
مروری براعتراضات اخیر و ضرورت تشکیل آلترناتیو ملی 08.11.2022 - 21:42
سخنرانی پرویز نویدی بمناسیت سی امین سالگرد ترورصادق شرفکندی 21.09.2022 - 12:01
سخنرانی پرویز نویدی در نخستین کنگره‌ی حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران 29.06.2022 - 23:58
چرا و با چه نگاهی این انتخابات را تحریم میکنیم! 13.05.2021 - 23:08
تحریم انتخابات در خدمت افزایش شکاف میان مردم و حکومت است! 10.05.2021 - 18:21
روزی که خوابم واقعی شد! 03.02.2021 - 00:53
ضرورت، زمینه ها و موانع اتحاد نیروهای چپ و دمکرات 30.01.2021 - 00:06
جان باختن حمید اشرف و واکنش زندانیان سیاسی - فایل صوتی 02.07.2020 - 21:33
در ایران، انقلابی بدون آلترتاتیو در پیش است! 16.12.2019 - 22:39
در شرایط ایران،تمرکز قدرت پایه اصلی دیکتاتوریست 25.06.2019 - 19:58
شرایط تاریخی شکل‌گیری جنبش فدائی و مؤلفه‌های اصلی آن 08.02.2019 - 20:48
مصاحبه با رفیق پرویز نویدی در مورد سیاست های اتحادی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 14.01.2019 - 20:35
تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 23.07.2018 - 22:56