اوکویان، کمال

بحران اقتصادی در ترکیه با میزان باورنکردنی کاهش ارزش لیرترک وارد مرحله جدیدی شده است. حزب‌کمونیست ترکیه در محلات کارگری اعتراض‌های خیابانی را سازمان می‌دهد و هم زمان، برای روزهای دشوارآینده، برای ارتقا ظرفیت سازمانی طبقه‌ی کارگر در کارگاه‌ها می‌کوشیم. و دراین تلاش‌ها شاهدیم که کارگران بسیاری که قبلا محافظه‌کار، اسلامگرا یا حتی متمایل به ملی‌گرایی بودند اکنون به توضیح ساده و سرراست از سوسیالیسم گوش می‌کنند وبه آن صحه می‌گذارند.