حسن نایب هاشم

 

 اقتدارگرایی دیجیتال ، طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران         
حسن نایب هاشم  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۱ فروردین ماه برابر با ۳۱ مارس  ۲۰۲۲

 اقتدارگرایی دیجیتال ، طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران         
حسن نایب هاشم  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۱ فروردین ماه برابر با ۳۱ مارس  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

همه حقوق بشر برای همه در ایران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ ،سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ -۱۴ دسامبر ۲۰۲۱

با همکاری حسن نایب هاشم

همه حقوق بشر برای همه در ایران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ ،سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

با همکاری حسن نایب هاشم

همه حقوق بشر برای همه در ایران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ۲۳نوامبر ۲۰۲۱

با همکاری حسن نایب هاشم

همه حقوق بشر برای همه در ایران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ۱۶نوامبر ۲۰۲۱

با همکاری حسن نایب هاشم

همه حقوق بشر برای همه در ایران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ

با همکاری حسن نایب هاشم

قتل زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی 

حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

در اتاق تلگرامی اتحاد چپ پاسخ داد

پنجشنبه۸ مهر ماه ۱۴۰۰ برابر با ۳۰ سپتامبر۲۰۲۱

ساعت ۲۰ به وقت ایران - ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

سخنران: دکتر حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد

پنجشنبه ۲سپتامبر برابر با ۱۱ شهریور 

ساعت ۲۱ به وقت ایران ٫و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۲:۳۰ شرق آمریکا

من فکر می‌کنم که علی‌القاعده فضای سیاسی کشور بعد از این «انتخابات» حداقل برای مدتی بیش از پیش بسته شود. ولی در عین حال تصور نمی‌کنم که شرایط کشور و بین‌المللی به شکلی باشد که عمده‌ی مردم کشور مقهور این فضا شوند و به آن وضعیت تن دهند. به گمان من، مقاومت و نافرمانی‌های مدنی، اعتصابات گروه‌های مختلف اجتماعی و چه‌بسا اعتراضات گسترده‌ی خیابانی و میدانی شکل خواهد گرفت و در ارتباط با حق انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف، جنبش رفراندوم‌خواهی برای نه گفتن به جمهوری اسلامی، نسبتاً به سرعت شکل خواهد گرفت.

حقوق سیاسی بشر کدام است؟

آیا اتحاد چپ بر محور مطالبه حقوق سیاسی بشر میسر است؟

حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سؤالات  پاسخ داد

پنجشنبه 13 آذرماه 1399 برابر با 3 دسامبر 2020

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سؤالات شما پاسخ داد

اعتصاب غذای نسرین ستوده و جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی

حسن نایب هاشم ،مدافع حقوق بشرو کنشگر سیاسی ،در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۲۰

اعتصاب غذای نسرین ستوده و جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی

حسن نایب هاشم ،مدافع حقوق بشرو کنشگر سیاسی ،در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ میدهد

پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۲۰

ساعت 21 بوقت ایران برابر با ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

آیا اتحاد چپ پیرامون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر میسر است؟

حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

 در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد 

پنجشنبه 19 تیر 1399 برابر با 9 جولای 2020 

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱٥ فروردین ۱۳۹۹

دکتر حسن نایب هاشم – پزسگ، مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۹ اسفند ۹۸ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۰

میهمان برنامه: دکتر حسن نایب هاشم- پزشک ، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی -  جمعه اول شهریور ۱۳۹ꓥ

میهمان این هفته دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشری ساکن وین - اتریش

بحث و گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم - پزشک، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی        

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 16 فروردین 1398 برابر با 5 آوریل 2019 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 29 تیر 1397 برابر با 20 ژوئیه 2018 انجام شده است