جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک

«جمهوریخواهان سکولار و دموکرات ایران در بلژیک» دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و اعتراض به نقض این حقوق در ایران را به عنوان یکی از آماج‌ها و از وظایف جاری خود تلقی و به طرق مختلف این مبارزه‌ی پیگیرانه را دنبال می‌کند. از این رو بزرگداشت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر در سال جاری از طریق گفتگو و ارائه گزارشات متعدد به ارگان های بین المللی در رابطه با نقض روزمره‌ی حقوق بشر در ایران انجام خواهد شد.