دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

فرید اشکان

اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار میکند

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،و تاثیرات آن برجمهوری اسلامی ایران 

مهمان برنامه :فرید اشکان عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

 سه شنبه 6 آبان 1399 برابر با 27 اکتبر 2020

ساعت 20 بوقت ایران ،ساعت 17:30 بوقت اروپای مرکزی

 

مصاحبه با فرید اشکان ،عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) راه کار ما برای حل بحران کنونی

بحث و گفتگو با فرید اشکان

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 10 خرداد 1397 برابر با 31 ماه مه 2018 انجام شده است