چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

شعله پاکروان

جلسه پرسش و پاسخ در اتاق تلگرامی اتجاد چپ؛

میهمان این هفته: شعله پاکروان مادر ریحانه جباری.

زمان: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۹ ژوئن ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت تهران؛ ۱ꓥ:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

لینک برنامه: https://t.me/joinchat/SO5itGarea0c4bwe