دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

پوری، احمد

فایل صوتی جلسه تلگرامی این جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ می ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران - ۱۸:۳۰ به وقت اروپا - ۱۲:۳۰ شرق آمریکا و کانادا

میهمان جلسه: رفیق احمد پوری، پژوهشگر سیاسی و امور پناهندگی و مهاجرت