جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

سعید پیوندی

سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن در فرانسه، در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد.

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 برابر با 6 می 2021

زمان: ساعت 21:00 به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی