دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

پیرسون، چارلز

چند چیز باید بی درنگ انجام گیرد. رئیس جمهور بایدن باید طبق وعده خود پایان دادن به حمایت امریکا از" عملیات تهاجمی" ائتلاف پایان دهد ودر روابط عربستان – امریکا تجدید نظر کند. حمایت تقریبا بی قید و شرطی که امریکا از عربستان سعودی به عمل می آورد باید خاتمه یابد. کاهش کمک ترامپ باید لغو شود و باید به نحوی که یمن بتواند از قحطی اجتناب کند کمک اضافی کافی تامین شود.