دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

پورصفر، کامران

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

سخنران: رفیق کامران پورصفر – پژوهشگر تاریخ، از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی