شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

هیئت رئیسه کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کنگره همچنین بر صدور پیام‌هایی به نام خود خطاب به همه ایرانیان پی جوی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی؛ خطاب به کارگران و زحمتکشان؛ به زنان تبعیض ستیز؛ جوانان مبارز؛ به فعالان تحت تبعیض ملی در کشور؛ و خطاب به زندانیان سیاسی تاکید کرد و وظیفه انتشار آنها را به شورای مرکزی منتخب خود سپرد. این پیام‌ها همراه این گزارش منتشر می‌شوند.

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) این افتخار را داشت که میزبان نمایندگانی از احزاب و تشکلهایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، شخصیتهای منفردی از جریان چپ ایران، فعالان و تحلیل‌گرانی متعلق به صفوف چپ و دمکراسی‌خواهی، یاران و همیارانی از تبار فدایی، و نیز نمایندگان و خبرنگارانی از چندین رسانه معتبر باشد.

کنگره طی پیام‌هایی به مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و مردمان مناطق ملی کشورمان، همبستگی و همراهی خود با مبارزات آزادیخواهانه و عدالت خواهانه آنان را اعلام داشت. کنگره در زمینه نگاه سیاسی و ابراز اراده نسبت به روندها و اوضاع کنونی و به ویژه مخاطراتی که کشور با آن روبرو است، شورای مرکزی خود را موظف کرد تا در این زمینه‌ها واکنش نشان دهد