جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

گفتگو

آتیسم ،زنگ خطری برای جهان

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستاگرام برگزار می کند

مهمان برنامه :عسل مروارید ،کارشناس روانشناسی و فعال حقوق کودک معلول

سه شنبه 5 اسفند 1399 برابر با 23 فوریه 2021

ساعت 21 بوقت ایران 18:30 بوقت اروپای مرکزی 12:30 بعدازظهر بوقت امریکا

«میزگرد جمهوری خواهی»

 میهمانان: امیر ممبینی - مزدک لیماکشی

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ فوریه ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار کرد:

میهمان برنامه: طاهره شیخ الاسلام - نویسنده و پژوهشگر آزاد در مسائل فرهنگی.

 

فایل های صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۴ بهمن ۹۹

میهمان: تقی رحمانی : نویسنده و فعال سیاسی

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمان برنامه: علی پور نقوی عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۲۲ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ فوریه ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

یک توصیح: اطلاع یافتیم که متاسفانه نیمی از این برنامه به هنگام ضبط آن به دلیل مشکلات فنی، ضبط نشده است.

حسن زهتاب عضو هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

،در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه 23 بهمن ماه 1399 برابر با11فوریه 2021

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان مجید عبدالرحیم پور و حسن زهتاب

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۳ فوریه ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

فایل های صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه۱۷ بمهن ۹۹

میهمان: رفیق رقیه دانشگری - از پیشکسوتان جنبش فدایی

ضرورت ،زمینه ها و موانع اتحاد نیروهای چپ و دمکرات

پرویز نویدی عضو شورای مرکزی  حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

پنجشنبه 9بهمن ماه 1399 برابر با  28 ژنویه 2021

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی