چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

گفتگو

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: آینده آزاد – فعال حقوق زنان و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: خانم رُزا روزبهان و آقایان خسرو قدیری، رضا علوی و مزدک لیماکشی

اتحاد چپ ،نقش و تاثیرات آن بر روند تحولات سیاسی در کشور

مسعود فتحی در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: آرش عزیزی - نویسنده و تاریخ دان، عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

این جلسات در کانال تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان "برگزار شد.

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند!

سخنرانان: بهزاد کریمی - سیروس مددی - دنیز ایشچی

 

عدم ارتباط با گذشته‌ی چپ در ایران، تنها می‌تواند نیروی سیاسی موجود را به شکلی خودخواسته از تجربیات گذشته‌اش محروم کند. در این بین نگاه منتقدانه به گذشته، شاید منطقی‌ترین وسیاسی‌ترین روش ممکن باشد. نگاهی که نقاط ضعف و قوت را به دقت می‌بیند و در ضمن شرایط تاریخی را هم در این دیدن موثر می‌کند و به برداشت‌های دقیق می‌رسد.

حزب کمونیست ایران بخش مهمی از تاریخ کشور ما است که مهجور مانده و درست شناخته نشده است. بازخوانی آن فقط حرکتی حاکی از نوستالژی نیست که قدم مهمی در درک تاریخ کشورمان و در ضمن ترسیم راه پیش‌روی برای چپ است. اگر بخواهیم پرچم چپ را دوباره به طور جدی در کشورمان برپا کنیم باید خود را در ارتباط با این تاریخ پرافتخار قرار دهیم.

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۳ خرداد ۹۹

میهمان برنامه: بهروز خلیق – عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

پدیده نژاد پرستی

رضا فانی یزدی ،فعال سیاسی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

 

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهرام مبشری، آرش اعلم، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان