چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

گفتگو

برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان: علی پور نقوی - گودرز اقتداری

طریق بحث اصلاحات و انقلاب

پدرام شهیار ،روزنامه نگار و فعال مستقل چپ

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟

مهمانان: آقایان همایون مهمنش، علی پورنقوی، هوتن رضایی و مزدک لیماکشی

گفتگو در برنامه: رمز پیروزی - تلویزیون اندیشه

میهمانان برنامه: راحله طارانی - علی اکبر امید مهر

مجری برنامه: حسن اعتمادی

قرارداد ۲۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی و چین، زیان ها و منافع ان

سخنران برنامه: مسعود فتحی 

بهروز خلیق و مجید عبدالرحیم پور در گفتگو با تلویزیون آزادی

مجری برنامه: مهدی نخل احمدیان

 جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ / ۱۰ جولای ۲۰۲۰ - ۹ شب به وقت ایران ۶ و نیم عصر اروپا ۱۲ و نیم شرق آمریکا و کانادا

میهمان برنامه: بهروز ستوده، فعال سیاسی

آیا اتحاد چپ پیرامون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر میسر است؟

حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

 در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد 

پنجشنبه 19 تیر 1399 برابر با 9 جولای 2020 

میهمانان: خانم راحله طارانی و آقای ازیز دادیار

برنامه ای از رسول کناره فرد

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان