جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۷ اوت ۲۰۲۰

گفتگو

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان: خانم فرزانه عظیمی و آقایان فرهاد فرجاد، کامبیز قائم مقام و پرویز مختاری

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

جلسه پرسش و پاسخ در اتاق تلگرام "اتحاد چپ"

 

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

میهمان برنامه : رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

جلسه پرسش و پاسخ اتاق تلگرامی "اتحاد چپ "

 مهمان این هفته: اشکبوس طالبی

موضوع: بحران بهداشت روانی متاثر از اپیدمی  کرونا

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان پرویز نویدی، همایون مهمنش و کوروش پارسا

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۶ می ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی به مناسبت روز معلم؛ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۹

میهمان این هفته: رسول بداغی، فعال صنفی معلمان در ایران

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت فرارسیدن روز اول ماه مه برگزار کرد:

سخنرانان: محمد صفوی – فعال کارگری؛

صادق کار: عضو شورای مرکزی و مسئول کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گودرز اقتداری: پژوهشگر مسائل کارگری

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ اتاق تلگرامی اتحاد چپ پنحشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ آوریل ۲۰۲۰

موضوع جلسه : مسائل کارگری

میهمان برنامه : صادق کار

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان صادق کار، مهدی کوهستانی نژاد، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

برنامه ای از گروه کار پالتاک: شنبه ۲٥ آپریل ۲۰۲۰

سخنرانان: بهروز بیات – کارشناس مسائل هسته ای؛

بهروز خلیق – عضو هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

دکتر علی اکبر مهدی – استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا