چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

گفتگو

میهمانان: محمدرضا شالگونی و مهدی فتاپور

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

برنامه ای از جلال ایجادی

چپ آلترناتیو و انگاره قدرت

علی فکری روزنامه نگار و فعال چپ

در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۱۳شهریور  ۱۳۹۹ برابر با ۳سپتامبر ۲۰۲۰

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۷ شهریور۱۳۹۹

میهمان برنامه: یداله بلدی - جامعه شناس، عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXI9s_0WS07WFg

حزب سرخ نروژ و تجربه یک اتحاد

منوچهر گلشن عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

،در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات پاسخ داد

پنجشنبه ۶شهریور  ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۰

«میزگرد جمهوری خواهی»، ۵ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ آکوست ۲۰۲۰

میهمانان: راحله طارانی، مهدیه گلرو، حسن نایب هاشم و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار کرد

:مشارکت زنان در احزاب سیاسی

مهمان برنامه :مریم سطوت یکی ار مسئولین اتحاد جمهوربخواهان

زمان برنامه :سه شنبه 25 آگوست 2020 برابر با 4 شهریور1399

حزب سرخ نروژ و تجربه یک اتحاد

منوچهر گلشن عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

،در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ میدهد

پنجشنبه ۶شهریور  ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۰

ساعت 21 بوقت ایران برابر با ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

 

اعتصاب غذای نسرین ستوده و جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی

حسن نایب هاشم ،مدافع حقوق بشرو کنشگر سیاسی ،در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۲۰

 

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۳۱ مرداد ۹۹

میهمان برنامه: رفیق مصطفی مدنی، از پیشکسوتان جنبش فدایی و از اعضای حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

«میزگرد جمهوری خواهی»، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ آکوست ۲۰۲۰

شکست ترامپ در شورای امینت به معنی پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست

میهمانان: آقایان رضا علوی، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان