دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

گفتگو

بحث و گفتگو با سیروس مددی                                                                                                                                 

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 23 آذرماه 1397 برابر با 14 دسامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر ناصر زرافشان                                                                                                                                        

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 16 آذرماه 1397 برابر با 7 دسامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا                                                                                                                         

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 9 آذرماه 1397 برابر با 30 نوامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با صادق کار                                                                                                                                 

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 2 آذر 1397 برابر با 23 نوامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)                                                                                     

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 25 آبان 1397 برابر با 16 نوامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با محمدعلی عمویی                                                                                                                        

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 18 آبان 1397 برابر با 9 نوامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با رضا خندان مهابادی، نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران                                                                                                   

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 11 آبان 1397 برابر با 2 نوامبر 2018 انجام شده است

فایل‌های شنیداری گفتگوی پالتاکی 6 آبان 1397 برابر با 28 اکتبر 2018                                                                        

سخنرانان:

علی افشاری از همبستگی جمهوری‌خواهان ایران 

حمید صدر از سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

بهروز خلقیق از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بحث و گفتگو با دکتر ناصر زرافشان                                                                                                                       

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 4 آبان 1397 برابر با 26 اکتبر 2018 انجام شده است.

سخنرانان: علی افشار، علی صدر، مزدک لیماکشی، بهروز خلیق