چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

گفتگو

حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سؤالات شما پاسخ داد

بررسی گفتمان جمهوری خواهان تحول طلب در گفتگو با بهروز خلیق ، عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲٨ شهریور ۹۹ ساعت ۹ شب به وقت ایران

میهمان برنامه: فرید مرجائی - فعال ملی، نویسنده و محقق

قتل نوید افکاری ،واکنش و وظیفه ی ملی   در برابر جنایت کاران

یدی بلدی عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۷سپتامبر ۲۰۲۰

ساعت 21 بوقت ایران برابر با ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

هردو سخنران بر اهمیت و ضرورت کارزارها و همگرایی های فراگیر و فراگروهی حقوق بشری برای عقب راندن جمهوری اسلامی تاکید کردند. گرچه اضافه شد که همگرایی و اتحادها نمی بایست به معنای نادیده انگاشتن رقابت های سیاسی سالم منجر شود.

میزگرد جمهوری خواهی» - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰

میهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان حسن نایب هاشم، فرهاد یگانه و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۳ شهریور ۹۹

سخنران: دکتر مسعود نقره کار

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه "به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان" برگزار می شوند.

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

انور میرستاری فعال سیاسی در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۰سپتامبر ۲۰۲۰

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: حسن زهتاب، حمید شیرازی، کیانوش خاکسار و مزدک لیماکشی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

انور میرستاری فعال سیاسی در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ میدهد

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۰سپتامبر ۲۰۲۰

ساعت 21 بوقت ایران برابر با ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی