جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۷ اوت ۲۰۲۰

گفتگو

قرارداد ۲۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی و چین، زیان ها و منافع ان

سخنران برنامه: مسعود فتحی 

بهروز خلیق و مجید عبدالرحیم پور در گفتگو با تلویزیون آزادی

مجری برنامه: مهدی نخل احمدیان

 جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ / ۱۰ جولای ۲۰۲۰ - ۹ شب به وقت ایران ۶ و نیم عصر اروپا ۱۲ و نیم شرق آمریکا و کانادا

میهمان برنامه: بهروز ستوده، فعال سیاسی

آیا اتحاد چپ پیرامون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر میسر است؟

حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

 در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد 

پنجشنبه 19 تیر 1399 برابر با 9 جولای 2020 

میهمانان: خانم راحله طارانی و آقای ازیز دادیار

برنامه ای از رسول کناره فرد

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: خانم مریم پورتنگستانی آقایان بهمن مبشری، ساسان شرفی و مزدک لیماکشی

۱۸ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

میهمان برنامه : رضا فانی یزدی، فعال سیاسی

 

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

میهمان برنامه : حسین اکبری، کارگر بازنشسته، پژوهشگر حقوق کار

 

جان باختن حمید اشرف و واکنش زندانیان سیاسی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی در اتاق «اتحاد چپ»

میهمان برنامه: پرویز نویدی - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹

میهمان برنامه : مهرداد خامنه ای ، سرپرست گروه تئاتر اگزیت