سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فتاپور، مهدی - زارع قنواتی، اردشیر

برنامه ای در سامانه زوم.

سخنرانان: مهدی فتاپور – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اردشیر زارع قنواتی – روزنامه نگار و فعال چپ

زمان: یکشنبه ۲٨ دیماه ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ژانویه ۲۰۲۰