شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

02.05.2022 - 21:22 جنگ در اوکراین و تحولات متاثر از آن
17.06.2021 - 00:25 هم‌صدائی در تحریم انتخابات، ضرورت همگرائی‌ها در برابر حکومت!
28.01.2021 - 16:07 تحریم گسترده‌‌ی انتخابات فرمایشی، فرصتی مناسب برای تقویت جنبش اعتراضی مردم! فایل صوتی
27.01.2021 - 10:07 تحریم گسترده‌‌ی انتخابات فرمایشی، فرصتی مناسب برای تقویت جنبش اعتراضی مردم!
25.03.2020 - 01:38 پیرامون وضعیت سیاسی کنونی در ایران
22.01.2020 - 00:48 تزهائی پیرامون اوضاع سیاسی کنونی
13.11.2019 - 06:35 پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی
10.11.2019 - 18:52 پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی
05.08.2019 - 21:05 در اعتراض به تشديد فشار بر ۱۴ فعال سیاسی و مدنی
05.08.2019 - 13:17 در اعتراض به تشديد فشار بر ۱۴ فعال سیاسی و مدنی
25.05.2019 - 22:02 علیه تنش‌افزائی، تهدید به جنگ، برای صلح و امنیت در منطقه!
25.05.2019 - 21:57 علیه تنش‌افزائی، تهدید به جنگ، برای صلح و امنیت در منطقه!
01.01.2019 - 14:40 پيرامون تشکيل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوریخواه، همکاری و اتحاد عمل
12.11.2018 - 14:41 راه برون رفت از بحران کنونی گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است!
21.05.2018 - 17:56 سند سياسی: اوضاع سياسی کشور و سياست های ما
18.05.2018 - 00:04 اطلاعيه در مورد برگزاری نخستين نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
07.05.2018 - 23:01 خواهان حفظ برجام هستیم!
10.04.2018 - 23:01 اطلاعیه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)