گروه کار روابط بین الملل

برای ایران و آذربایجان، این رقابت ژئوپلیتیکی با توجه به نزدیکی جغرافیایی، قومی، مذهبی و تاریخی آنها بسیار حساس است. تاریخ معاصر بر این موضوع تأکید می کند. در جریان جنگ ارمنستان و آذربایجان در سال ۲۰۲۱، روشن بود که ایران رسماً چاره ای جز نشستن در حاشیه ندارد. در داخل ایران، ناسیونالیسم قومی آذربایجانی همراه با خشم موجود از شرایط اقتصادی و اجتماعی می تواند وضعیتی انفجاری در استانهای شمالی ایران، جایی که حدود ۲۰ میلیون جمعیت آذربایجانی ایرانی در آن زندگی می کنند، ایجاد کند. این واقعیت از دید دشمنان خارجی ایران از دور نخواهد ماند. اسرائیل و ترکیه هر دو سابقه تلاش برای بسیج جامعه آذربایجانی ایران علیه تهران را دارند.

این همبستگی در درون چپ اروپا در اصل وجود دارد. اما البته مشکلات نیز وجود دارد. بگذارید یک مثال مشخص بزنم: یک حزب مهم در چپ اروپا "اتحاد چپ" در فنلاند است، که در دولت نیز شرکت دارد. و وقتی که بحث به بسته های کمکی اتحادیه اروپا رسید، دولت فنلاند یکی از "چهار کشور صرفه جو در کمک دهی" بود. ما قبلاً بحث هایی با رفقای فنلاندی داشتیم که کاملاً راضی کننده نبود، زیرا همرزمان ما از "اتحاد چپ" میگفتند: ما نمی توانیم کاری انجام دهیم، ما در اینجا به دولت گره خورده ایم، حتی اگر در این مورد با دولت خود موافق نباشیم!