رفتن به محتوای اصلی

محمد اعظمی

پیرامون تغییر در نام حزب 20.06.2023 - 22:15
موضوع حملات شیمیائی به دانش آموزان چیست؟ مسئول کیست؟ 14.04.2023 - 15:06
ایجاد مرکز هماهنگی اپوزیسیون دموکرات نیاز لحظه کنونی است! 13.02.2023 - 23:32
معنای «همه با هم»؟ 10.02.2023 - 12:15
رفع ابهام کنید! 05.02.2023 - 00:13
تحول اجتماعی بزرگی در ایران رخ داده است! 04.01.2023 - 15:55
تداوم سرکوب، اعدام، فریب و بی آبروئی هم، حکومت را نجات نخواهد داد 09.12.2022 - 15:48
مصاحبه با محمد اعظمی پیرامون اوضاع سیاسی 29.11.2022 - 23:48
توطئه های حکومت و هوشیاری ملت! 18.11.2022 - 23:49
چشم انداز جنبش کنونی؟ 10.11.2022 - 13:10
جنبش انقلابی و برجام، سفارتخانه و حضور ورزشکاران در مسابقات 09.11.2022 - 01:14
این جنبش انقلابی را سر بازایستادن نیست 25.10.2022 - 23:22
خشونت های حکومت در جنبش کنونی را چگونه باید پاسخ داد؟ 13.10.2022 - 22:48
جنبش زن، زندگی، آزادی تا یکسره کردن کار این حکومت، باز نخواهد ایستاد 07.10.2022 - 23:32
گفتگو با محمد اعظمی، حکم دادگاه استکهلم، احساسی دوگانه 18.07.2022 - 10:31
معنای محکومیت حمید نوری 16.07.2022 - 21:08
تداوم اعتراضات خیابانی چگونه و به کدام سو؟ 20.05.2022 - 00:53
مصاحبه با محمد اعظمی،در مقابل دادگاه استکهلم 03.05.2022 - 21:55
گفتگوی ایران اینترناسیونال با محمد اعظمی 03.05.2022 - 19:39
دربار‌ه‌ی کتاب «مامی، اسبت را چه کار کردی؟» 13.03.2022 - 19:04
دستاوردها و تجارب کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق) 01.12.2021 - 20:58
ارزیابی از "انتخابات" و چشم انداز آن 03.07.2021 - 22:01
تحریم گسترده انتخابات در خدمت گذار از حکومت است! 24.05.2021 - 18:08
سیاست ما برای اتحاد چپ، همکاری و ائتلاف ها 07.05.2021 - 23:59
حزب چپ، انتخابات ؛کمپین نه، قرارداد د د۲٥ ساله 01.04.2021 - 05:28
پیرامون انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی 25.02.2021 - 21:56
با انشعاب (اقلیت و اکثریت) مخالف بودیم! 06.02.2021 - 18:49
لرستان در آئینه سیاهکل! 02.02.2021 - 22:22
در سالگرد خیزش آبانماه:نگاهی به مختصات و چشم انداز و درس های آن 18.11.2020 - 22:10
دفاع از جهالت و خشونت به نام دین، ابزاری برای عوام‌فریبی و اخذ امتیاز! 28.10.2020 - 19:25
به یاد رضا زرشگه ، برای "مامان حشمت" 12.10.2020 - 09:17
به یاد مادرم سلطنت اعظمی 05.10.2020 - 21:51
درهم آمیزی دادخواهی با مصلحت سیاسی، قربانی کردن عدالت است! 04.10.2020 - 19:30
محرم، مراسمی مذهبی یا آئینی تجاری؟ 29.07.2020 - 15:05
باز جوئی روح اله زم در برنامه تلویزیونی سازمان اطلاعات سپاه شکست مفتضحانه دیگری برای جمهوری اسلامی است! 14.07.2020 - 13:46
باز هم دروغ می گوئید! 05.06.2020 - 10:18
کرونا، فرشته نجات یا آفت جان جمهوری اسلامی؟ 22.05.2020 - 23:57
اعتصاب غذای بزرگ زندانیان قصر - نگاهی به یک تجربه 28.03.2020 - 21:42
مذاکره بدون قیدوشرط برای جلوگیری از بروز فاجعه جنگ 18.05.2019 - 09:27
از بروز فاجعه احتمالی میتوان گریخت؟ 12.05.2019 - 19:32
تحریم سپاه، موضع حزب چپ و منتقدان 26.04.2019 - 20:03
گفتگو با رفیق محمد اعظمی عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 28.11.2018 - 20:14
مشکل نه آمریکا، خود جمهوری اسلامی است! 15.10.2018 - 08:53
تشکل های سیاسی، موظف به دادخواهی‌اند! 01.10.2018 - 00:12
موثرتراز گذشته در صحنه سیاسی عمل می کنیم 23.03.2018 - 09:11
چرا حسن روحانی به فکر همه پرسی افتاده است؟ 12.02.2018 - 15:35
مصاحبه "به پیش" با محمد اعظمی دررابطه با چگونگی و اهداف کنگره مشترک 12.02.2018 - 11:25
هدف این اعتراف‌ها چیست؟ 18.01.2018 - 10:46
خودکشی در زندان به چه معناست؟ 13.01.2018 - 10:02
معنای شعارها در تظاهرات اخیر؟ 31.12.2017 - 11:59
نکاتی در باره استراتژی سیاسی 02.11.2017 - 10:00
گزارشی از کارکرد هیئت برگزاری کنگره مشترک 18.10.2017 - 19:43