سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فراهانی، بهروز

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹؛ ساعت ۹ شب به وقت ایران

میهمان برنامه: بهروز فراهانی – فعال جنبش کارگری سوسیالیستی

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXKtG1wd9XsQwA