سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فرهودی، ویدا

نقش ادبیات،هنر و شعر اعتراضی درجنبش مردم ایران

ویدا فرهودی شاعر ،نقاش ،مترجم و فعال سیاسی در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۱۰مهر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱اکتبر ۲۰۲۰