سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

فرید مرجائی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲٨ شهریور ۹۹ ساعت ۹ شب به وقت ایران

میهمان برنامه: فرید مرجائی - فعال ملی، نویسنده و محقق