سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فیگوئرا، اسکار

پس از دو روز بحث های شدید، حزب کمونیست ونزوئلا به این تصمیم رسید که ما باید از نامزدی ریاست جمهوری مادورو تنها در صورتی حمایت کنیم که توافق نامه همکاری امضا شود. توافق نامه همکاری در راس همه دولت را به مخالفت با انحصار ها، باز پس گیری حقوق کارگر، و معکوس کردن سیاست های در حال اجرای کشاورزی متعهد می کرد. به عبارت دیگر، ما پیش نویس سندی را که راه رهایی ملی را با هدف همیشگی سوسیالیسم نشان می داد نوشتیم. در 8 فوریه 2018 مادورو آن توافق نامه را امضا کرد.