جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

مهدیه گلرو

فایل صوتی برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ ساعت ۹ شب به وقت ایران.

سخنران: مهدیه گلرو – فعال سیاسی و فمینیست